Vi har brug for en tænkepause omkring vort miljø!

Hvilken luksus! Vandmiljøplanerne har det sidste kvarte århundrede kostet det danske samfund mere end 100 mia. kroner.

Vi har brug for en tænkepause omkring
vort miljø!

v/ Vagn Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

 

Hvilken luksus!

Vandmiljøplanerne har det sidste kvarte århundrede kostet det
danske samfund mere end 100 mia. kroner. Derudover koster det
arbejdspladser, eksportindtægter, medført større import og dårlig
økonomi for danske landmænd. At tænke sig, hvad alle de penge kunne
være brugt til? Undervisning, ældrepleje, sygdom og sundhed,
forskning? Alt sammen noget, der havde øget velstanden i det danske
samfund.

Lad os satse på det irreversible (En proces er
irreversibel, når den ikke kan vendes)

Dyr, insekter og planter, der uddør, kan ikke genskabes. Unge
mennesker, der ikke får en uddannelse, fordi der ikke er penge til
det, er ofte tabt for samfundet. Syge mennesker, der ikke bliver
behandlet, fordi der skal spares, dør for tidligt. Alle eksempler
på irreversible forhold.

Vort vandmiljø og vores natur er ikke irreversibelt. Det tager 2
år, at lave et landbrugsområde om til natur. Det kan man altid
gøre, hvis det er det samfundet ønsker og har råd til. I Danmark
har vi mere natur, end vi har haft de sidste 100 år.

Vi ønsker alle et godt miljø – men hvornår er vi
tilfredse?

Yderligere forbedringer er så omfattende, at det medfører meget
store omkostninger for samfundet.

I andre dele af vort erhvervsliv forsøger man at øge
produktionen og effektiviteten. Omkring landbruget går samfundets
ønske den anden vej.

Hvornår er vi tilfredse?

Er “naturgenopretning” så vigtig, at vi kan acceptere, at
byernes kloaker løber over og ødelægger huse og haver. Er det
nødvendigt, at landbrugsproduktionen skal nedsættes så voldsomt,
med tab af arbejdspladser, uden nogen bevislig effekt på miljøet?
Er sure våde myggebefængte enge, så vigtige for os, at vi gerne
oversvømmer gode landbrugsarealer, i miljøets hellige navn?

 

Tiden er inde for et nationalt kompromis omkring
landbrug, natur og miljø

Lad os, en gang for alle, spørge befolkningen, om hvor meget,
man ønsker at bruge på miljø og natur. Som det er nu, er det nogle
“grønne” organisationer og embedsfolk, der bestemmer. Lad folket
prioritere mellem, hvad man mener, der er vigtigst.

Hvis den enkelte dansker vidste hvilket spild af penge, den
nuværende miljøpolitik er, samtidig med at syge mennesker ikke kan
behandles og unges liv går til spilde på grund af mangel på
uddannelsesmuligheder, ville man formentlig prioritere
anderledes.

 

 

Scroll to Top