Man kunne også prøve at analysere

”Luk ørerne, når landmændene flæber”

Man kunne også prøve at analysere!

 

Under rubrikken “Luk ørerne, når landmændene flæber” får
analyseredaktør Poul Aarøe Pedersen (PAP) luftet sine fordomme. Han
er tilsyneladende allerede gået på ferie rent mentalt, for
“analyser” indeholder indlægget i hvert fald ingen af. Det går for
vidt at kommentere på alle artiklens vildfarelser, og den om
landbrugsstøtten er PAP da også elskværdig nok til selv at
afmontere, idet han korrekt skriver: “I EU er det ganske vist kun
Storbritannien, der kæmper for at bevare ordningen”.

 

Lad mig blot gribe fat i hvad han kalder det “seneste pinlige
eksempel”, nemlig at “landbrugets lobbyister fik regeringen til at
opgive centrale dele af Grøn Vækst-planen, bl.a. en halvering af
kravet til vandmiljøforbedring”. Her viser analyseredaktøren, at
han overhovedet ikke har analyseret sagen! Grøn Vækst-planen er
syg, og når den ikke allerede har udåndet, skyldes det, at
politikerne, der har ansvaret for landets ve og vel, stort set
intet ved om vandmiljø, mens de miljømyndigheder, der lever af
miljøproblemer, ikke har ansvaret for landets ve og vel. Hertil
kommer en stærk utilbøjelighed til at lære af verden uden for
Danmark.

 

Det er umuligt at finde en “Grøn Vækst-model” noget andet sted i
verden. Den hænger ikke sammen! Den ødelægger samfundsøkonomien,
uden at gavne miljøet!

 

Så snart analyseredaktøren har tilendebragt sin mentale ferie,
vil jeg opfordre ham til, at gå i gang med at analysere dette for
dansk natur og samfundsøkonomi livsvigtige område. Vi skaffer gerne
den litteratur, han måtte have behov for!

 

God ferie!

 

Poul Vejby-Sørensen

Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top