Pressemeddelelse

Sydjyske landmænd stillede krav til Henrik Frandsen

Sydjyske landmænd stillede krav til Henrik
Frandsen

140 landmænd kom til Agerskov for at debattere
landbrugets fremtid med næstformanden i Landbrug & Fødevarer –
han fik stærke opfordringer til hurtigt at gennemføre ændringer i
organisationens politik

 

Grøn Vækst, traktordemonstration, landbrugets dybe økonomiske
krise og sågar den administrerende direktør for landbrugets
“fagforening”, Landbrug & Fødevarer, kom under luppen tirsdag
aften på Agerskov Kro.

Her havde Bæredygtigt Landbrugs selvstyrende regionale gruppe
fra Jylland Syd inviteret til debatmøde med Henrik Frandsen, som
for knapt to måneder siden blev valgt til næstformand for Landbrug
& Fødevarer.

Tæt ved 140 landmænd mødte frem for at debattere landbrugets
fremtid – og to timers debat efter oplæg fra Henrik Frandsen
afslørede, at der især er stor uenighed om metoderne til at nå
målene. Men målene var der også uenighed om.

 

Væk med direktøren

– Vi opfordrer dig til at sørge for, at Carl Aage Dahl bliver
afskediget, lød den direkte opfordring fra flere i salen under
debatten.

Baggrunden for at gå efter den administrerende direktør for
landbrugets paraplyorganisation, som organiserer såvel
primærlandbruget som andelsselskaberne, var flere. Og ikke mindst
det faktum, at han står for den eftergivende, gamle linje i
organisationen.

– Vi er gået i gang med en ny start, hvor vi vil kommunikere på
en ny måde og være mere synlige ude i landet, lød det fra Henrik
Frandsen.

– Du har nu chancen for at vise, at Landbrug & Fødevarer vil
agere på en anden måde end den, vi oplever som alt for svag, lød
opfordringerne fra salen.

 

Find kanterne frem  

– Find kanterne frem og tag jernhandskerne på igen, lød det fra
landmænd i salen.

– Hvem er det, der bestemmer på Axelborg, blev der spurgt.

Hertil svarede Henrik Frandsen, at det er de folkevalgte, som
tager beslutningerne. Men det ændrede ikke ved kravene om at få
taget afsked med den administrerende direktør.

Forårets traktordemonstration til København gav også anledning
til skarpe ordvekslinger.

Henrik Frandsen fremhævede, at en stor og professionel
organisation som Landbrug & Fødevarer ikke kan bruge den slags
metoder.

Presset af forsamlingen vævede næstformanden noget rundt i,
hvorvidt traktordemonstrationen var tænkt som optøjer eller en
event.

– Du må hellere tie stille end at sige noget sludder om den, fik
han at vide fra salen.

– De var med til at sætte vores situation på dagsordenen, lød
det fra salen.

 

Alt for eftergivende på kvælstof

Flere i salen spurgte også ind til, om Landbrug & Fødevarer
vil kæmpe for at få fjernet DMU’s opfattelse af, at det er
kvælstoffet, som udgør truslen mod vandmiljøet.

– Jeg tror ikke, at vi kan ændre politikernes holdning, som de
har fra DMU, mente Henrik Frandsen.

Dermed stod det klart, at der på et meget afgørende punkt er
meget stor forskel fra Bæredygtigt Landbrug til Landbrug &
fødevarer.

– Vi vil kæmpe for at overbevise politikerne om, at det er
fosforen, som skaber problemerne, og det kan vi dokumentere, sagde
Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug.

Scroll to Top