Landbruget ønsker ikke at forurene

Når sprøjtemidler som Bentazon gang på gang findes i drikkevand, så har giftproducenterne har også selv et ansvar.

Vagn_Vand500_200

Ingen ønsker at anvende pesticider, der forurener
grundvandet.

Den aktuelle debat omkring fund af Bentazon i grundvandet giver
anledning til at revurdere landbrugets hidtidige opfattelser.

Lad os først slå fast; “ingen landmand har nogen interesse i at
anvende pesticider, der kan forurene grundvandet!” Vi er nødt til
at have tillid til at midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen og
anvendt i stor målestok globalt, ikke giver problemer for
grundvandet.

Havde vi vidst, at der kunne blive problemer, ville vi ikke have
anvendt midlet.

Vi appellerer til en forøget selvjustits i den agrokemiske
industri, der skal sikre mod, at lignende sker i fremtiden. Når
pesticidproducenterne har mistanke om, eller konstaterer en risiko,
må vi appellere til, at man frivilligt trækker produkter tilbage,
ligesom bilproducenter har gjort i årevis.

Hvis en bilproducent konstaterer en fejl ved bilen, venter man
ikke til FDM, eller andre, finder fejlen. Man trækker bilmodellen
tilbage og retter fejlen.

Vi ønsker en større ansvarlighed og selvjustits hos den
agrokemiske industri, så vi ikke i fremtiden skal opleve
tilsvarende debat.

Ingen fødevareproducenter, har ønsker om at belaste verdens
bedste drikkevand. Det vil vi gerne præcisere.

Video: Vagn fortæller om de
hyppigste årsager til forurening af vandboringer

Af Vagn Lundsteen, vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top