Pressemeddelelse: Landbruget og fødevareindustrien kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser

Hvis politikerne viser lige stor vilje som landbruget og fødevareindustrien, når det gælder øget vækst og dermed nye arbejdspladser, kan erhvervene forholdsvis hurtigt etablere nogle tusind nye arbejdspladser uden at det kræver de helt store økonomiske investeringer.

Landbruget og fødevareindustrien kan skabe
tusindvis af nye arbejdspladser

-100 milliarder brugt til ingen verdens nytte

Vagn Lundsteen_200_180px
Der kan etableres tusindvis af nye arbejdspladser på
kort tid i Danmark, hvis
landbruget og fødevareindustrien
får bedre rammevilkår og arbejdsbetingelser.
Vores
konkurrenceevne vil desuden blive yderligere styrket, hvis
politikerne begrænser eller helt stopper med at pålægge erhvervene
yderligere nye, stramme miljøkrav. Får vi samtidig fjernet den
belastende del af regeringens Grøn Vækst, kan vi forholdsvis
hurtigt øge eksporten af fødevarer med mange milliarder
årligt.

Det siger direktør i landsforeningen Bæredygtigt Landbrug,
Vagn Lundsteen.
Han tilføjer, at hvis politikerne viser lige stor vilje som
landbruget og fødevareindustrien, når det gælder øget vækst og
dermed nye arbejdspladser, kan erhvervene forholdsvis hurtigt
etablere nogle tusind nye arbejdspladser uden at det kræver de helt
store økonomiske investeringer.
Alle sammen er vi enige om, at Danmark har brug for mere
økonomisk vækst, hvis vi skal komme forholdsvis hurtigt ud af den
økonomiske krise. Personligt har jeg meget svært ved at tro, at
politikerne mener det alvorligt med hurtig økonomisk vækst, når
landbruget og fødevareindustrien, som er blandt de helt store
eksporterhverv herhjemme hele tiden bliver præsenteret for nye,
strenge miljøkrav, som koster os en masse penge samtidig med, at vi
får begrænset og besværliggjort vores daglige produktion af
fødevarer
, siger Vagn Lundsteen.

Siden slutningen af 80érne har fødevareproducenterne brugt
omkring 100 mia. i kampen for et bedre vandmiljø dog uden, at en
fisk eller vandplante har fået det bedre. De såkaldte
Vandmiljøhandlingsplaner har alene fokuseret på udledningen af
kvælstof fra landbruget, mens udledningen af fosfor fra industrien,
rensningsanlæggene og kloakkerne har myndighederne mere eller
mindre set gennem fingre med.
Her godt og vel 20 år efter at den første Vandmiljøhandlingsplan
blev sat på skinner, findes der stadigvæk ingen beviser for at
vandkvaliteten i de indre farvande og vandløbene har fået det
bedre. Det ved Danmarks Miljø Undersøgelser godt og derfor tør de
ikke møde os, når vi indbyder dem til at diskutere og dokumentere
resultaterne af de mange milliarder, som fødevareproducenterne har
brugt for at bekæmpe landbrugets udledning af kvælstof.
Vagn Lundsteen understreger, at Vandmiljøhandlingsplanerne
allerede har kostet fødevareproducenterne mellem fire og seks
milliarder årligt samtidig med, at man har mistet eksportindtægter
i milliardklassen.

Bæredygtigt Landbrug har besluttet, at foreningen for
fremtiden skal være endnu mere synlig i de trykte og elektroniske
medier, på nettet samt i de sociale medier.  Foreningen har
derfor ansat to journalister, Justinus Johannesen og Jakob Tilma,
som sammen med de folkevalgte skal medvirke til at profilere
Bæredygtigt Landbrugs værdier, holdninger og visioner til pressen,
politikerne, forbrugerne og alle de andre offentlige og private
samarbejdspartnere og interessenter.
For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt venligst
dir. Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug mob 20 50 54 45 –
vtl@baeredygtigtlandbrug.dk
Fællesbillede Tempelvej - lille

 

 

 

Scroll to Top