Vagn Lundsteen: Landbrugskommission skal sikre fair konkurrence

Med 1200 fødevareproducenter samlet til Stormødet i Vejen sendte landbruget et stærkt signal til politikerne om, at landmændene skal sidde med ved bordet, når rammerne for den fremtidige fødevareproduktion skal behandles af en kommende landbrugskommission.

Panel

Med 1200 fødevareproducenter samlet til Stormødet i
Vejen sendte landbruget et stærkt signal til politikerne om, at
landmændene skal sidde med ved bordet, når rammerne for den
fremtidige fødevareproduktion skal behandles af en kommende
landbrugskommission.

“For arrangørerne er det fantastisk at opleve den opbakning,
der var fra mere end 1200 fremmødte. Vi er stolte og beærede over,
at fødevareproducenterne midt i årets travleste periode stiller
traktoren og – for manges vedkommende – tog den lange vej til Vejen
for at vise, at landbruget står sammen for at skabe en bedre
fremtid for erhvervet,”
siger en stolt direktør for
Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, efter det succesfulde møde,
som både TV2 og DR havde fundet vigtigt nok, til at der blev sendt
live-indslag i både Nyhederne og TV-Avisen.

Formålet med stormødet var at skabe en fremadrettet, ny
dagsorden for fødevarebranchen. Mødet skulle sende et stærkt signal
til fødevareproducenterne samt finanssektoren om, at der er behov
for en fremtidig fødevareproduktion i Danmark, fortæller Vagn
Lundsteen ovenpå Stormødet i Vejen hvor landmænd og arbejdere fra
forarbejdningsindustrien var mødt op for at demonstrere, at man vil
kæmpe side om side for at fremtidssikre den danske
fødevaresektor.

Konsekvensberegninger skal sikre fair
konkurrence

“Vi har på Stormødet i Vejen oplevet en stor grad af enighed
imellem paneldeltagerne omkring det formålstjenlige i at nedsætte
en landbrugskommission med deltagelse af alle berørte aktører 
– heriblandt Bæredygtigt Landbrug”,
fortæller Vagn
Lundsteen.

“Vi hørte fra politikeren, økonomisektoren og
forarbejdningsindustrien, at der er en stor forståelse for, at
fremtidige lovindgreb på miljøområdet bygger på et fagligt
fundament. Især direktøren for Finansrådet, Jørgen A. Horwitz,
ønsker at man i fremtiden laver konsekvensberegninger af nye
lovforslag i forhold til konkurrenceevne, beskæftigelse og eksport
for på den måde at sikre, at nye regler får opbakning fra alle de
berørte parter, “
fortæller Vagn Lundsteen til www.baeredygtigtlandbrug.dk .

Fokus på konkurrenceforhold

På Stormødet i Vejen havde Bæredygtigt Landbrug i samarbejde med
NNF-Forbundet samlet Henrik Zobbe, institutleder i
Fødevareøkonomisk Institut, Finansrådets direktør, Jørgen A.
Horwitz og Ole Wehlast, forbundsformand i NNF-Fødevareforbundet for
at se, hvor man kan arbejde sammen for at finde fælles fodslag i
den fremtidige udvikling af den danske fødevareindustri.

I panelet bidrog landmand Henning Nielsen også med en historisk
gennemgang af landbrugets udfordringer, og i den anden ende af
spektret fortalte Bjarne Laustsen, fødevarepolitisk ordfører for
Socialdemokraterne, at han vil kæmpe for, at fremtidens
miljøpolitik og rammevilkår for dansk landbrug kommer til at bygge
på et sagligt grundlag.

“Alle paneldeltagere var enige om, at dansk
fødevareproduktion skal sikres konkurrenceforhold tilsvarende de
lande vi konkurrer med. Selvfølgelig under skyldig hensynstagen til
miljøet og biodiversiteten,”
siger Vagn Lundsteen, og
direktøren for Bæredygtigt Landbrug tror, at Stormødet kan blive et
vigtigt vendepunkt i kampen for at sikre dansk landbrug bedre
kår.

“Vi tror på, at landbruget med stormødet, og med en fortsat
dialog med fødevarebranchens øvrige parter, kan være kraftigt
medvirkende til at forme de rammer, dansk landbrug skal fungere
indenfor i fremtiden,”
slutter Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top