Landbruget skal rådgive om vandløbsklassificering

Landbrugets eksperter skal tages med på råd, når klassificeringen af vandløb skal revurderes i Folketingets Miljøudvalg.

Afvandingskanal Nordfyn
 Klik på billedet for at se videoen “Vandmætning og
drænproblematik”.

Landbrugets eksperter skal tages med på råd, hvis
klassificeringen af vandløb skal revurderes i Folketingets
Miljøudvalg.

Vandmættede marker, med store udbyttetab til følge, har været
konsekvensen af den utilstrækkelige vandløbsvedligeholdelse, som
mange lodsejere har været ofre for i et drivende vådt 2011.
 En vandløbsvedligeholdelse, som kun ser ud til at blive
forværret i fremtiden, hvis vandplanerne føres ud i livet.

Miljøminister Ida Auken har nu overfor Folketinget bekræftet, at
Naturstyrelsen er i gang med at undersøge, om
vandløbsklassificeringerne lever op til rammerne for EU´s
vandløbsdirektiver, men det er ifølge Cand. agro. Jan Hjeds ikke en
garanti for, at der bliver ændret et eneste komma i de nuværende
planer.

“Det er medlemslandene selv, som bestemmer, hvad der skal stå i
direktivet, og derfor vil Naturstyrelsen nok finde frem til, at vi
overholder vandrammedirektivet. Men det er ikke nok, at vi holder
os inden for de juridiske rammer, for det er frit for ethvert land
at vælge sine egne plager,” siger Jan Hjeds til www.baeredygtigtlandbrug.dk. Jan Hjeds mener, det er
en nødvendighed, at selve indholdet af planerne også bliver
genbehandlet.

“For at sikre samfundets, herunder landbruget og skovbrugets,
afvanding, så er det selvfølgelig nødvendigt at klassificere
vandløbene korrekt, hvilket for 90 procents vedkommende vil sige
som kunstige eller modificerede – altså i overenstemmelse med
vejledningen fra EU,” siger Jan Hjeds.

Folketingets miljøudvalg mødes i denne uge med Jan Hjeds for at
lære mere om vandløbsområdet, og Jan Hjeds vil overfor politikerne
demonstrere, hvor store konsekvenser manglende afvanding har for
landbruget.

Videoer skal give viden

“Afvanding er en helt afgørende forudsætning for plantevækst, og
dermed for at drive landbrug i Danmark,” siger Jan Hjeds til www.baeredygtigtlandbrug.dk. Jan Hjeds mener, at det
er helt essentielt, at landbrugets eksperter tages med på råd, når
klassificeringen af danske vandløb og afvandingskanaler skal
genovervejes, for som virkeligheden ser ud i dag, så skal
Naturstyrelsen alene foretage vurderingerne.

“I Naturstyrelsen findes ingen afvandingsviden eller
afvandingsindsigt. Det ses tydeligt af de vandløbsklassificeringer,
som Naturstyrelsen allerede har foretaget, hvor afvandingskanaler
er klassificeret som naturlige vandløb,” siger Jan Hjeds.

Bæredygtigt Landbrug har i september måned produceret en række
videoer, hvori Jan Hjeds fortæller om de problemer, som
fejlklassificeringer af afvandingskanaler har for landbruget, og
syv af disse videoer har Jan Hjeds med til medlemmerne af
Folketingets Miljøudvalg, så de med egne øjne kan se, hvor slemt
det står til rundt omkring i det oversvømmede landbrugsland.

10 procent eller 90 procent

I Tyskland har man ved at følge EU´s vandløbsdirektiv fundet
frem til, at afvandingskanalerne udgør 90 procent, og naturlige
vandløb 10 procent, af de samlede vandløb, men i Danmark har
Naturstyrelsen gjort det modsatte; Her har man opgjort, at 90
procent af vandløbene er naturlige, og med den klassifikation i
hånden, så har kommunerne deres på det tørre, hvis de i fremtiden
følger retningslinjerne fra Naturstyrelsen, og forringer
vandløbsvedligeholdelsen yderligere.

Se videoen “Vandmætning og
drænproblematik” ved at trykke her

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top