Miljøfremmede stoffer forurener vores drikkevand

Det er glædeligt, at den nye regering nu sætter en modernisering af Vandløbsloven på skinner.

OVERSVOEMMELSE500_200

“Hvis vi for fremtiden skal undgå oversvømmelser af
landbrugsarealer med tilhørende konsekvenser, som dem vi kender fra
i sommer, er der i høj grad brug for at Vandløbsloven fra 1982
bliver revideret.”

Det siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

Han til føjer, at BL er fuldstændig enig med KTC,
Kommunalteknisk Chefforening, som glæder sig over, at den nye
regering har en modernisering af Vandløbsloven med i
regeringsgrundlaget.

“Vandløbsloven skal leve hundrede procent op til EU`s
Vandrammedirektiv fra 2001, så vi ikke behøver at frygte for at
landbrugsarealer og ikke mindst vores drikkevand bliver oversvømmet
af miljøfremmede stoffer fra husholdninger, hospitaler og industri,
hver gang der kommer et kraftigt skybrud, siger Vagn
Lundsteen.”

Vagn Lundsteen understreger, at der ligger mange
drikkevandsboringer i de områder, som er oversvømmet med
miljøfremmede stoffer, og at det derfor går ud over kvaliteten af
vores drikkevand.

Fokus på kvælstof

“Den borgerlige regering havde meget fokus på udledning af
kvælstof, men brugte nærmest ingen kræfter på at kortlægge omfanget
af miljøfremmede stoffer i vores vandløb, åer og søer, som
indebærer en risiko for planter og fisk.”

“Vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand er som
bekendt vedtaget, men desværre så lever Vandløbsloven langt fra op
til målene i EU´s Vandrammedirektiv. Derfor er det glædeligt, at
den nye regering nu sætter en modernisering af Vandløbsloven på
skinner, slutter Vagn Lundsteen.”

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug
-jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top