Urenset spildevand forurener landbruget

Både planter og dyr kan få uoprettelige skader når urenset kommunalt spildevand oversvømmer landmændenes marker.

Ko500

Både planter og dyr kan få uoprettelige skader når
urenset kommunalt spildevand oversvømmer landmændenes
marker.

Frustrerede landmænd har i årevis prøvet at råbe politikerne op,
fordi kommunerne ikke har formået at holde de danske vandløb ved
lige, som loven foreskriver. Oversvømmelser af markerne har medført
et lavt høstudbytte, og marker, som ikke har været mulige at sende
græssende dyr ud på.

Værre er det dog, at det vand, som markerne er blevet
oversvømmet med, ofte stammer fra vandløb, som er fyldt med dårligt
renset spildevand fra beboelser, rensningsanlæg og
hospitaler.  Spildevand, som indeholder et højt indhold af
tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer, som ødelægger planterne
og forplantningsevnen hos dyr, som lever langs vandløbene.

Hjorte, harer og ræve – såvel som landmændenes køer og får – har
i den forløbne sommer soppet rundt i store mængder urenset
spildevand, når store regnmængder har fået rensningsanlæggenes
overskudsvandbassiner til at lede spildevand ud i vandløb og
afvandingskanaler landet over, og det har uoverskuelige
konsekvenser for de dyr, som lever af og i vandet.

Flere landmænd har oplevet, hvordan køerne ikke kan blive
drægtige efter at dyrene har gået i vand fra dårligt vedligeholdte
vandløb, men konsekvenserne for hele økosystemet kan være langt
større end landmændenes økonomiske tab, mener Vagn Lundsteen,
direktør i Bæredygtigt Landbrug.

“Det her er et meget konkret problem vi skal forholde os til. De
stoffer, der oversvømmer markerne, er meget giftige. Ofte kender
man slet ikke konsekvenserne af forureningen fra det urensede
spildevand på dyr og planter.”

“Perspektiverne omkring den manglende rensning af spildevandet
og vedligeholdelsen af vandløbene er uoverskuelige. Vi ved, at
hormonforstyrrende stoffer fører til misdannede organismer og
nedsat formeringsevne ved dyr, så konsekvenserne for dyr og planter
kan blive meget alvorlige,” siger Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top