Politikerne skulle lære sig at stave til fornuft

"Danmark er ikke længere styret af politikerne. I dag er det embedsmændene som bestemmer i kommunerne, regionerne og på Borgen."

 

“Danmark er ikke længere styret af politikerne. I dag er det
embedsmændene som bestemmer i kommunerne, regionerne og på
Borgen.”

Det var det klare budskab til de godt og vel 400 landmænd, som
deltog i et stormøde onsdag aften på Bygholm Landbrugsskole ved
Horsens, hvor en resolution blev vedtaget, som opfordrer regeringen
til hurtigst muligt at revurdere de 25- års fejlslagne vandplaner,
som indtil videre har kostet landbruget omkring 100 mia. kr.

Klæde på

Formålet med stormødet, som var arrangeret af Bæredygtigt
Landbrugs selvstyrende gruppe Syd – Midt-Jylland var ikke kun at
påvise de mange problemer, som dansk landbrug har at slås med i
øjeblikket på grund af vandplanerne, men også at klæde hver enkelt
landmand bedst muligt på med faktuel viden, så ikke kun nogle få
udvalgte, men at langt hovedparten af landmændene skal kunne gå i
dialog med de kommunale embedsmænd og politikere, om landbrugets
nuværende situation og fremtid.

Enegang

Bygholm Jakob Tilma

Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug
understregede, at Danmark levede helt op til det såkaldte
Nitratdirektiv fra EU dengang Vandmiljøhandlingsplan nr. 3 blev
søsat 2002.

“I de seneste 10 år er vi alligevel blevet nødt til at leve uden
kompensation for vores enegang på miljøområdet. Vi i landbruget har
levet op til politikernes krav, om begrænsning af kvælstof, men det
har til gengæld været en dyr fornøjelse med forværrede
konkurrencevilkår og generelt dårligere rammebetingelser til hele
erhvervet end, hvad vores konkurrenter i nabolandene arbejder
under, sagde Peter Rosendal.”

“Men hvad er der så sket fra politisk side. Intet”.

“Embedsmændene kan ikke engang blive enige om, hvordan man skal
leve op til EU´s Vandrammedirketiv. Derfor er Danmark nu stævnet
ved EU-Domstolen alt imens embedsmændene nu på 10 år bag lukkede
døre skruer det ene direktiv og lovforslag sammen, som snart er ved
at kvæle vores erhverv.”

“Henrik Zobbe fra Fødevareøkonomiske Institut sagde i Vejen, at
danske landmænd er dårlige, og at omkring 10-15 pct. skal lukke og
slukke, fordi de ikke er dygtige nok.  Den sved. Vi ved, at
vores produkter er de bedste i verden, men hvad hjælper det, hvis
politikerne har tænkt sig at kvæle vores erhverv for at tækkes de
grønne. “

“For politikerne på Borgen drejer det hele sig om, at kunne
tælle til 90. Jeg synes hellere, de skulle lære sig at stave til
fornuft , sagde Peter Rosendal.

Kun to procent

Flemming Møhlenberg fra Dansk Hydralulisk Institut
understregede, at kun to procent af det kvælstof som ledes gennem
Kattegat og Bælterne kommer fra Danmark og Sverige.

“Langt den største del af næringssalte – herunder kvælstof
kommer fra Østersøen. Det er derfor fuldstændig vanvittigt at tro,
at man kan forbedre vankvaliteten i indre og ydere danske farvande
med at begrænse udledning af kvælstof fra dansk landbrug.

Tilfredsstille

DK-DE

“Lige meget hvor meget politikerne kræver at landbruget skal
reducere udledningen af kvælstof, så kommer vi aldrig nå de mål,
som tilfredsstiller embedsmændene og politikerne, fordi det ikke er
landbruget som er skurken, men derimod de store masser
næringssalte, som kommer fra Østersøen, Nordsøen og Skagerak, sagde
Flemming Møhlenberg.

Kritik

Både Vagn Lundsteen og Poul Vejby-Sørensen rettede en kraftigt
kritik af embedsmændene i DMU for manglende vilje for at gå i en
konstruktiv dialog om, hvad der var den egentlig årsag til de meget
omtalte døde hummere og det tilbagevendende iltsvind.

“Men embedsmændene i DMU vil ikke mødes med os trods talrige
invitationer. De har altid en eller anden undskyldning for ikke at
møde os, selv om de kun har en halv times kørsel til København,
sagde Poul Vejby-Sørensen. “

Bedrag

Kvælstof DE-DK

Vagn Lundsteen kunne med slides bevise, at der ikke var noget
nævneværdigt indhold af kvælstof i Kattegat i 1986, og at fundet af
de døde hummere var et stort bedrag, som ganske enkelt havde til
formål at skaffe de grønne organisationer flere medlemmer.

“De døde hummere blev kædet sammen med landbrugets udledning af
kvælstof, som igen blev startskuddet til de meget omtalte
Vandmiljøhandlingsplaner, der har været os et dyrt bekendtskab,
sagde Vagn Lundsteen.

Planteavlskonsulent Helge Lorenzen, Landbo Syd kunne også
fremlægge beviser for, at tyske landmænd har lov til at bruge langt
mere kvælstof til deres afgrøder end deres danske kolleger.

“I Tyskland er gødningsreglerne desuden bygget op omkring
frivillighed og kompensation, sagde Helge Lorenzen.”

Se oplægsholdernes slides fra stormødet ved at klikke på de tre
links herunder

Flemming Møhlenberg – Hvor stammer N
fra?

Helge
Lorenzen – Forskelle imellem Tyskland og Danmark

Vagn
Lundsteen – 25 års forfejlede vandmiljøplaner

Af Justinus Johannesen jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top