Tænk naturen ind i landbruget

"Der skal være plads til et effektivt, bæredygtigt landbrug og en spændende, varierende natur. Den bedste måde at opnå dette resultat er, at vi tænker naturen ind i landbruget."

Køer

Referat fra Wilhjelmkonferencen +10 

“Der skal være plads til et effektivt, bæredygtigt landbrug og
en spændende, varierende natur.  Den bedste måde at opnå dette
resultat er, at vi tænker naturen ind i landbruget.”

Det var den klare besked fra langt hovedparten af de otte
foredragsholdere på konferencen Wilhjelmkonferencen + 10, som
markerede, at der nu er gået 10 år siden det såkaldte
Wilhjelmudvalg barslede med en strategi for, hvordan, vi bevarer
naturen bedst muligt samtidig med, at der også er plads til et
bæredygtigt landbrug.

Visioner

Konferencen, som fandt sted i August Krogh Bygning, Københavns
Universitet var opbygget på den måde, at otte foredragsholdere kom
med deres visioner og løsninger for, hvordan vi fortsat kan have et
landbrug, som får lov til at producere uden for mange stramninger
samt en natur, med en spændende biodiversitet, der er til store
glæde og gavn for den brede befolkning.

Niels Kanstrup, Cand. Scient. i biologi, Københavns Universitet,
som også var ordstyrer lagde ud med at kræve mere forståelse og
beskyttelse af naturen.

“Vi har brug for nogle bufferzoner, så vores sårbare natur ikke
lider overlast af næringsstoffer og andre miljøgifte fra
landbruget. Det vil også alt andet lige hjælpe på vores natur, hvis
vi får endnu mere økologi, sagde Niels Kanstrup.”

Eventyr

Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevare understregede, at
vi ikke kun kan tænke natur, men også må se i øjnene, at landbruget
har Danmark ikke råd at vinke farvel til.  

-Vi er omkring syv milliarder mennesker på jorden i dag, og om
ikke så mange år, taler vi om et tocifret milliardtal mennesker,
som alle sammen skal have føde.

“Der er ikke noget at tage fejl af, at her venter danske
fødevareproducenter et kæmpestort eksport eventyr, som vil bidrage
med 1000 vis af nye arbejdspladser og milliarder til statskassen.
Men det kræver at vi får lov til at producere under rammevilkår,
der gør os konkurrencedygtige.

Landbruget vil selvfølgeligt også tage vare på naturen, som vi
værdsætter særdeles højt, og som betyder utroligt meget for den
enkelte landmand, sagde Niels Peter Nørring

 

En del af naturen

Michael Stoltze fra Natur og Idé sagde, at alting kommer fra
naturen og det dyrkede land, og at vi som byboere må vi forstå
landet og den natur, som vi er en del af.

“Med de høje jordpriser, er det imidlertid dyrt at udlægge
områder til natur, og landmændene bliver på ingen måde opfodret af
staten til at gøre det. Tværtimod.

“På grund af EU´s tilskudsregler harver min nabo hvert år
området op og sår det til langt hen i juni uden udsigt til udbytte
– andet en EU´s hektarstøtte. EU´s regler siger klart – ingen
opdyrkning, ingen støtte. Så den økonomisk ansvarlige landmand har
ikke andet valg, end at dyrke sin jord, sagde Michael Stoltze.”

Kultur

Michael Stoltze understregede, at det er, som om vi har glemt,
at vores kultur står på skulderen af landbruget, og at Danmark
stadigvæk er et landbrugsland. Det er heller ingen hemmelighed, at
langt fra alle er glade for landbruget. Ja, nogle går så vidt, at
de ønsker ligefrem dansk landbrug nedlagt. Det er da et synspunkt,
men det hænger temmelig dårligt sammen med, at vores rødder er dybt
forbundet med dansk muld, og at hele vores kultur startede med
landbruget, understregede Michael Stoltze

En vare

“Efter indførelsen af det rationelle intensive landbrug er
naturen blevet en vare, som vi bliver nødt til at være bevidst om
at levere. I konsekvensen heraf har landbruget i Sverige, England
og mange andre lande for længst taget naturbeskyttelse til sig som
forretningsområde. Det bør også ske i Danmark. Landmændene er
leveringsdygtige, men behandles ikke derefter, hverken af
politikerne på Christiansborg eller ledelsen i Landbrug &
Fødevarer.”

For politikerne på Christiansborg er landbrugspolitik en død
sild, og politikerne bruger derfor heller ikke mange kræfter på
naturen eller livet på landet.

“Vi mangler i høj grad politiske initiativer, som kan samle
landet om et landbrug, et landskab og en natur, som vi alle kan
være stolte af, sluttede Michael Stoltze.

Fra Bæredygtigt Landbrug deltog dir. Vagn Lundsteen og
journalist, Justinus Johannesen i Wilhjelmkonferencen.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug, –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top