Responsum kunne have sparet landbruget for mange miljøkrav

"Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet - det nuværende Landbrug og Fødevarer - i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005."

OVERSVOEMMELSE500_200

“Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet – det
nuværende Landbrug og Fødevarer – i snart seks år ikke har gjort
brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret
Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for
organisation i 2005.”

Det siger minkavler, Peter Ugilt Hansen, Volstrup, som tilføjer,
at de mange argumentationer i responsumet fra Peter Pagh, kunne
have sparet landbruget for mange af de miljøkrav og stramninger,
erhvervet er er blevet påduttet af politikerne i de seneste år.

Til Effektivt Landbrug siger Peter Pagh, at juridisk set er hans
responsum en rygende pistol.

“Men jeg står fast ved alle mine analyser. Hvordan mine
konklusioner bruges, blander jeg mig ikke i, siger Peter Pagh”.

Svindel og magtmisbrug

I sit responsum til Landbrugsraadet understreger Peter Pagh, at
der i den periode, responsummet omhandler, kan føres bevis for, at
der sket direkte svindel og magtmisbrug fra Miljøministeriets
side.

“I mange tilfælde er ministeriet kommet med forkerte oplysninger
til Folketinget og EU-Kommissionen. Det kan jeg bevise, siger Peter
Pagh.

Intet lovgrundlag

Peter Pagh understreger, at der i en årrække har siddet en eller
flere embedsfolk i Miljøministeriet eller ministeriets styrelser,
som har udpeget naturområder og opdelt vandløbene i forskellige
naturklasser, som det har passet dem.

Men embedsværket har intet lovgrundlag haft for at gøre, som man
har gjort, siger Peter Pagh.

“Det der har foregået har været den almindelige procedure, og
som efter min mening fortsat er praksis i Miljøministeriet, er
hinsides al normal juridisk praksis og illustrerer en helt
vanvittig praksis i ministeriet, siger Peter Pagh.”

“Det er heller ingen hemmelighed, at embedsværket kører
fuldstændig friløb, og det har ikke ændret sig, selvom ministrene
er blevet udskiftet gennem de mange år, siger Peter Pagh”

Af Justinus Johannesen, journalist
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top