Natur- og Landbrugskommission snart på plads

Meget tyder på, at Natur- og Landbrugskommissionen kan præsenteres allerede inden jul.

KøerDen nye Natur- og
Landbrugskommission er ved at falde på plads. Meget tyder for
øjeblikket på, at både kommissoriet og kommissionen efter alt at
dømme bliver præsenteret, inden Folketinget går på juleferie onsdag
den 21. december.

Sikkert er det dog, at regeringen har store forventninger til
kommissionen, der blev lanceret som noget af det første, efter
SSFR-regeringen blev dannet i begyndelsen af oktober.

I regeringsgrundlaget blev de tre regeringspartier enige om, at
de ville “nedsætte en hurtigt arbejdende uafhængig Natur- og
Landbrugskommission”, som skal komme med “forslag til løsninger af
landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer,
herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klima- miljø- og
naturindsatsen.”

 Ingen syltekrukke

Ifølge fødevareminister Mette Gjerskov, skal kommissionen være
hurtigt arbejdende.

“Vi ønsker ikke, at det bliver en langsom “syltekrukke”, og
derfor skal kommissionen efter planen være færdig med sit arbejde i
slutningen af 2012, så regeringen kan sætte en række nye
initiativer på skinner i 2013, siger Mette Gjerskov.

Kommissoriet, som skal beskrive og definere kommissionens
konkrete arbejdsopgaver, er stort set er på plads. Det foreløbige
udkast har angiveligt været en tur forbi et af regeringstoppens
udvalg, og nu er det blot de sidste detaljer, der skal falde
endeligt på plads. Trods det er der dog ikke sluppet noget ud om,
hvad der helt præcist kommer til at stå i kommissoriet.

Selv om det konkrete kommissorium endnu ikke er helt på plads,
har både fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida
Auken (SF) tidligere meldt ud, at kommissionsmedlemmerne skal se
nærmere på, hvordan man kan reducere kvælstofudledningen, forenkle
lovgivningen på miljø- og landbrugsområdet, regulere landbruget- og
fødevarevirksomhederne samt skabe en bedre fremtid for
landbrugserhvervet samtidig med, at man sikrer mere og bedre
natur.

Kommission muligvis nedsat før jul

Ifølge Altinget vil både kommissionsmedlemmerne og formanden
blive udpeget inden jul, og fødevareminister Mette Gjerskov (S) har
tidligere meldt ud, at kommissionen højst sandsynligt vil blive
sammensat af medlemmer med viden inden for landbrug-, natur- og
miljøområdet.

Der har været en del debat om, hvorvidt kommissionen udelukkende
skulle bestå af eksperter, eller om man også skulle gøre plads til
interesseorganisationer og foreninger ved bordet. Som det ser ud
nu, er der meget som tyder på, at der bliver tale om en mindre
ekspertkommission, som skal f have indput fra de forskellige
interessenter på området.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top