Mangelfuld grødeskæring giver opstemmede vandløb

Vandløbsekspert Claus Madsen fortæller om de problemer, der opstår, hvis grødeskæringen er mangelfuld i et vandløb.

 Claus Madsen

Under en kanotur ned ad Esrum Å i oktober 2011 fortæler
vandløbseksperten Claus Madsen om de de problemer, kommunernes
mangelfulde vandløbsvedligeholdelse skaber for lodsejerne.

Scroll to Top