Bæredygtigt Landbrug: Bevis at Vandmiljøplanerne har været pengene værd

Bæredygtigt Landbrug mener, at det er på høje tid, at Naturstyrelsen redegør for, hvor og hvordan Vandmiljøplanerne har gavnet naturen.

Vandløb_500_200

I 2012 er det 25 år siden den første vandmiljøplan blev vedtaget
og gennemført. I perioden siden da, er landbruget blevet pålagt en
lang række restriktioner og afgifter. Alle er enige om at tiltagene
mod danske fødevareproducenter er konkurrenceforvridende i forhold
til vore nabolande og har medført en høj gældsætning af hele
fødevaresektoren. Et forhold der er til at acceptere, hvis den
forventede effekt af de mange milliarder er opnået.

  Lige før Jul blev de danske Vandplaner sendt af sted
til EU. Vandplaner, der betyder en yderligere forringelse af dansk
landbrugs konkurrencevilkår. Samtidig er de en belastning for
kommunernes økonomi.

 Den nedsatte landbrugsproduktion, forårsaget af
vandplanerne vil medføre en mindre eksport, færre arbejdspladser og
et mindre skattegrundlag.

  “Tiden nu være inde til at få evalueret de planer,
der blev iværksat for 25 år siden,” udtaler Vagn Lundsteen,
direktør i Bæredygtigt Landbrug. Derfor stiller Bæredygtigt
Landbrug følgende spørgsmål til Naturstyrelsen:

 1. Er vandmiljøet i de indre fjorde blevet bedre eftar at
  kvælstofforbruget i landbruget er mere end halveret?
 2. Hvor i Danmark har vandmiljøet fået det bedre efter
  implementeringen af vandmiljøplanerne?
 3. Har der været en effekt på søer og vandløb af den reducerede
  kvælstoftilførsel?
 4. Hvordan har danske vandløb det i forhold til lande, som for
  eksempel Tyskland, hvor man ikke har haft tilsvarende
  kvælstofreduktioner?
 5. Hvordan er status på miljøfremmede stoffer, i forhold til for
  25 år siden?

I Sverige lavede man to internationale evalueringer af de
svenske vandmiljøplaner i 2006 og i 2008 . Her kom man frem til det
resultat, at det ingen effekt havde på vandmiljøet at begrænse
kvælstof, og man rettede straks fokus mod i stedet at sætte ind
overfor fosfor.

 “Vi vil gerne spørge Naturstyrelsen, om man har mod til at
stille op til en tilsvarende evaluering af de danske
vandmiljøplaner,” slutter Vagn Lundsteen  

 I Sverige var et af de første tiltag efter evalueringerne
af de svenske vandmiljøplaner at fjerne fosfor fra vaskemidler i
husholdningerne. I Danmark løber fosfor fortsat direkte ud i åer,
søer og fjorde fra de 40.000 danske husstande, som ikke får renset
deres spildevand.

 Af Vagn Lundsteen vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top