Landbruget har nøglen til regeringens energiudfordring

Bæredygtigt Landbrug vil hellere end gerne sammen med politikerne medvirke til, at vi også herhjemme finder brugbare klimavenlige energiløsninger, der er skånsomme mod vores miljø

 Møller Tyskland

“Det er glædeligt at det nu lysner for en bred politisk aftale,
som lægger op til at Danmark skal arbejde hen i mod at blive
selvforsynende med vedvarende energi” Det siger dir. i Bæredygtigt
Landbrug, Vagn Lundsteen.

“I Bæredygtigt Landbrug ser vi landbruget som en stor spiller,
når vi taler om fremtidens energileverandører, fordi erhvervet på
en forholdsvis billig og effektiv måde, kan omdanne mange
restprodukter fra landbruget til brændstof, som i høj grad kan
medvirke til at erstatte de fossile brændstoffer, der prismæssigt
er ved at være en økonomisk hæmsko for erhvervslivet og de private
husholdninger. Også når vi taler om en øget produktion af strøm fra
vindmøller, kan landbruget byde ind med arealer til etablering af
nye vindenergiparker, hvor produktion af landbrugsafgrøder og
energiproduktionen kan foregå side om side. 

 Vagn Lundsteen understreger, at hvis vi bare kigger
lidt syd for den danske grænse, så er hver eneste bondegård og
stald i Schleswig – Holstein plastret til med solcelleanlæg, fordi
politikerne har besluttet, at de ønsker at tyske landmænd skal
afregnes med en fast pris på 1,93 kr. for hver kWh time de
producerer i fast pris, mens en dansk landmand kan få 60 øre i de
første 10 år, og derefter 40 øre.

Skåner miljøet

“Bæredygtigt Landbrug vil hellere end gerne sammen med
politikerne medvirke til, at vi også herhjemme finder brugbare
klimavenlige energiløsninger, der er skånsomme mod vores
miljø. Samtidig ser vi meget gerne i landbruget, at
politikerne beslutter, at landbruget bliver en betydelig aktør, når
det gælder om at skabe vækst og nye arbejdspladser i fremtidens
energisektor.

“Vi har de værktøjer og produkter, der skal bruges til
effektive, bæredygtige løsninger til fremtidens energiløsninger.
Landbruget er parat til at producere store mængder vedvarende
energi, hvis bare politikerne giver os lov, siger Vagn
Lundsteen.”

Kortsigtet løsning

“Der er som bekendt ingen hemmelighed, at halm og anden biomasse
fra landbruget har potentialet til at give konkurrencedygtige
priser på klimaneutral energi samtidig med, at der kan skabes nye
arbejdspladser i landdistrikterne.

“Et energiforlig uden restprodukter fra landbruget, er en meget
kortsigtet løsning, og medvirker derfor heller ikke til at skabe
vækst og fremgang i det danske samfund. I Bæredygtigt Landbrug er
vi bange for, at et bredt flertal i Folketinget er på vej med et
energiforlig, som slet ikke har fokus på de muligheder dansk
landbrug kan bidrage med for at vi for fremtiden i mest muligt
omfang skal blive selvforsynende med klimavenlig dansk energi,
siger Vagn Lundsteen.”

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top