Landbruget afleverede vækstpakke på Christiansborg

Jane Lindedam, formand for LandboUngdom, afleverede den 23. februar en vækstpakke til fødevareudvalgets formand Rene Christensen.

Jane og Rene
                 
                 
                 
              (Foto: Jens
Panduro – Bæredygtigt Landbrug)

Rene Christensen modtog gaven fra dansk landbrug med løfter om,
at han, og resten af fødevareudvalget vil arbejde for give dansk
landbrug bedre rammer at arbejde indenfor.

Herunder kan du se Jane Lindedams opfordring til Rene
Christensen, og alle de politikere på Christiansborg, der sætter
lovgivningen op på landbrugsområdet.

Jane Lindedams opfordring til
Fødevareudvalget.

Du får her en kurv med lækre danske produkter i anledning af
vækstkonferencen, fordi vi gerne vi låne dit øre. Vi vil gerne gøre
opmærksom på at vi i Landbruget kan være med til at gøre en stor
forskel for væksten i Danmark – og at vi i alle landbrugets
organisationer gerne vil mere i dialog om, hvilke vilkår der skal
til for at landbruget kan bidrage mest muligt til vækst.

Fra de unge landmænds synspunkt er det vigtigt at skabe nogle
gode rammer for finansiering og konkurrencevilkår. Vi er nødt til
at få sat gang i generationsskiftet, så unge landmænd kan fokusere
på det de er bedst til: at styre en højeffektiv og bæredygtig
fødevare og energiproduktion. Derfor er et essentielt for væksten
at der kommer nyuddannede og innovative landmænd på de ejendomme,
der skal ejerskiftes over de næste par år på grund af alder.

Vi vil fra LandboUngdoms side også meget gerne i en dialog
omkring flere arbejdspladser i landdistrikterne. Vi mener godt vi i
landbruget kan øge produktionen, øge eksporten, uden større
belastning for miljøet – men vi skal have nogle gode vilkår at gøre
det under.

Det drejer sig for unge landmænd især om at få styrke vores
konkurrenceevne. Vi har nogle gode produkter i Dansk Landbrug, men
vi kan ikke konkurrere med de andre lande hvis vi hele tiden skal
være først med nye, dyre tiltag og sætte bare lidt højere – uden at
de andre lande følger trop op ad stigen. Så bliver det for ulige en
bane at spille på!

Vi håber også at I vil se hvor stort et potentiale landbruget
har for vækst i at producere biomasse til energi. Vi mener godt det
kan lade sig gøre at få mere ud af den samme hektar, hvis vi er
lidt smarte omkring det. Hvis vi får rammerne for et mere optimalt
gødskningsregime og kan kombinerer det med flerårige og enårige
afgrøder, så kan det lade sig gøre til fordel for naturen. Så får
Danmark mere vedvarende energi, flere arbejdspladser i
landdistrikterne og mere knowhow til eksport og salg.

Nyd produkterne -vi vil i alle landbrugsorganisationerne deltage
i en løsningsorienteret dialog omkring landbrugets bidrag til
Danmarks velstand og økonomi på en bæredygtig måde.  

Traktor ved stortrappen
                 
                 
                 
            (Foto: Jens Panduro –
Bæredygtigt Landbrug)

Scroll to Top