Randzonerne kan hurtigt blive historie

Hvis ranzonerne ikke gavner naturen, bliver de ifølge Fødevareministeren fjernet

 BræmmerDK

“I Bæredygtigt Landbrug glæder vi os over fødevareminister,
Mette Gjerskovs udmelding om, at hvis randzonerne – 10 meter –
bræmmerne ikke viser sig at have den forventede, positive effekt på
vandmiljøet, bliver de fjernet.”

Det siger dir. Vagn Lundsteen, BL, som også finder det særdeles
opløftende, at fødevareministeren på det åbne samråd i Folketinget
i torsdags om randzonerne tilføjede, at hvis juristerne i
Justitsministeriet finder frem til, at lovforslaget om randzonerne
i sin nuværende form strider imod Grundloven, bliver lovforslaget
taget af bordet.

Det bliver derfor spændende at følge den videre skæbne for dette
meget omtalte lovforslag, som blandt andet giver offentligheden
adgang til at gå ture langs vandløbene – med dog skal holde sig 50
meter væk fra beboelserne – gårdene.

“Samlet set synes vi i Bæredygtigt Landbrug, at indgrebet fra
fødevareministeren har karakter af ekspropriation, og at
landmændene derfor skal have en engangserstatning for de arealer,
de risikerer at misse, hvis lovforslaget, som bliver fremsat i
slutningen af marts bliver til virkelighed”, siger Vagn
Lundsteen.

Milliarder går tabt

De 50.000 hektarer, som skal omlægges til 10 meter bræmmer, har
efter dagens priser en markedsværdi på 7,5 mia. kr., så
selvfølgeligt, skal landmændene have en økonomisk erstatning, som
er til at tage og føle på.

Vagn Lundsteen tilføjer, at fødevareministeren taler mod bedre
vidende, fordi de seneste mange års beregninger fra Naturstyrelsen
viser, at vandmiljøet ikke har fået det værre på grund af kvælstof
fra landbruget.

Af Justinus Johannesen, journalist –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Randzoner i grænselandet

 

Scroll to Top