Så vent dog på kommissionens anbefalinger

Hvis man ønsker at det arbejde, som en lang række eksperter og tilknyttede organisationer laver ikke skal være helt til grin, bør alle projekter stilles i bero og man bør afvente arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen.

Vagn marts 2012 

I februar nedsatte regeringen Natur og
landbrugskommissionen.

Kommissionens arbejde er blandt andet at udarbejde forslag til
områder med natur og landbrug, og når alle Danmarks kloge hoveder
har fundet frem til de bedste løsninger på diverse udfordringer, så
skal arbejdet forelægges for politikerne, så de kan træffe de bedst
mulige beslutninger på et solidt fagligt grundlag. Det var
ihvertfald planen, for selv om Natur- og Landbrugskommissionen
først træder sammen den 30. april, så udkommer ministerierne på
området kontinuerligt med det ene lovforslag efter det andet.
Lovforslag som ændrer spillereglerne for landbrug og natur i
Danmark.

Miljøministeren, Fødevareministeren og Naturstyrelsen arbejder
hårdt og hurtigt på at lave nationalparker, vådområder  og
randzoner, der i fremtiden vil påvirke naturen og ændre forholdet
mellem “natur” og landbrug.

Hvis man ønsker at det arbejde, som en lang række
eksperter og tilknyttede organisationer er bestilt til at lave ikke
skal være helt til grin, bør alle projekter stilles i bero og man
bør afvente arbejdet i kommissionen.

 Der kan ikke være noget, der haster så meget, at man ikke
tid til at vente på det arbejde, som man selv har
bestilt. Kommissionen forventes at færdiggøre sit arbejde
sidst på året, så Bæredygtigt Landbrug anmoder ministrene om ikke
at tage pusten fra Natur- og Landbrugskommissionen allerede før den
har påbegyndt sit vigtige arbejde.

Vi vil på det kraftigste anbefale, at ministrene slår koldt vand
i blodet og prioriterer de arbejdsopgaver, der ikke er direkte
relateret til kommissionens arbejde.

Af Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug
vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top