Randzoner om alle vandløb

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) skærer nu igennem og slår fast engang for altid, at der skal være randzoner om alle vandløb – med andre ord skal161.000 hektar god landbrugsjord tages ud af drift, hvis fødevareministeren får lov at bestemme.

Mette _Gjerskov1

Ifølge fødevareministeren er det
kommunen, som er vandløbsmyndighed efter vandløbsloven, og det er
derfor kommunen, der skal afgøre, om der er tale om vandløb efter
vandløbsloven. Når det gælder selve randzonerne er det derimod
Fødevareministeriet, der er den ansvarlige myndighed”, siger Mette
Gjerskov.

For at finde ud af, hvem det
er som har ansvaret for de kommende randzoner, er der aftalt et
møde mellem Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening, som
skal skabe klarhed over, hvordan randzoneloven skal
administreres.

 

Er vendt på en
tallerken

Fødevareministeren er nu vendt på en
tallerken og vil pludselig lade offentligheden se et notat om
Kammeradvokatens juridiske vurdering af, hvorfor randzonerne ikke
er ekspropriation. 

Både Advokatrådet og oppositionen i
Folketinget har i de seneste uger været kritiske over for, at
landmænd og andre lodsejere ikke må se det notat, som sammenfatter
Kammeradvokatens vurdering af, hvorvidt de kommende randzoner er
ekspropriation.

Fortrolige papirer

Regeringen har med henvisning til
Kammeradvokatens vurdering fastholdt, at der ikke er tale om
ekspropriation, men fødevareministeren har to gange afvist at
udlevere notatet med henvisning til, at Kammeradvokatens
vurderinger normalt er fortrolige. Men nu skifter Gjerskov
kurs. 

“På grund af den brede interesse i
offentligheden  om ekspropriationsspørgsmålet i relation til
randzoneloven har jeg genovervejet sagen, og jeg anmoder derfor
udvalget om at ophæve fortroligheden,” siger Mette Gjerskov i et
svar til Folketinget.

Af Justinus Johannesen, journalist,
-jujo@baeredygtigtlandbrug.dk


Scroll to Top