Slagelse fastholder forkastelse af Vandplanerne

I Slagelse opfordrer viceborgmester Stén Knuth (V) ifølge dknyt.dk til, at flere af landets kommuner forkaster Vandplanerne.

 Peter Kiær stævning

Slagelse Kommune forkaster fortsat Vandplanerne, og et flertal i
byrådet ser helst, at en handleplan først skal stykkes sammen, når
et fakta-udvalg i Folketinget til efteråret har fundet ud af, hvad
der er hoved og hale i grundlaget for Vandplanerne og
Randzonelovgivningen. 

I Slagelse opfordrer viceborgmester Stén Knuth (V) ifølge
dknyt.dk til, at flere af landets kommuner forkaster
Vandplanerne.

“Hvis Slagelse bliver eneste kommune, der forkaster en vandplan,
så bliver vi nok banket på plads. Men hvis nu der er flere over
hele landet, bliver de inde på Christiansborg jo nødt til at høre
på os i kommunerne”, siger Stén Knuth (V).

 Den 1. juni havde engagerede medlemmer af Bæredygtigt
Landbrug afleveret mere end 70 eksemplarer af Bæredygtigt Landbrugs
stævning til borgmestre over hele landet. Det er en fantastisk
manifestation af sammenhold i erhvervet. Det er simpelthen uden
sidestykke i historien, og de mange artikler i regionale aviser,
blade og på fjernsynet vidner om, at Bæredygtigt Landbrug nu er
blevet hørt. Ikast, Vejen, Ringsted og Jammerbugt er blandt de
kommuner, som har tilkendegivet, at Vandplanerne i den nuværende
form vil være til stor skade for kommunernes økonomi.

Bæredygtigt Landbrug vil med overleveringen af stævningen hjælpe
kommunerne med at se på hvilke problemer Vandplanerne og
Randzonelovgivningen kommer til at betyde lokalt. Både den
økonomiske betydning, men også følgevirkninger som oversvømmelser
af store arealer i forbindelse med en reduceret
vandløbsvedligeholdelse.

Stævning

Kammeradvokaten kommer med svar allerede i
juni.

Hos Kommunernes Landsforening tager man sagen meget seriøst, og
den 30. maj skrev Miljøministeriet og Naturstyrelsens advokat,
Kammeradvokaten, i et svar til Kommunernes Landsforening, at
landets 98 kommuner fortsat er “forpligtet til at udarbejde en
handleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og
indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område”, men
samtidig pointeres det, at domstolene skal tage stilling til
Bæredygtigt Landbrugs begæring om opsættende virkning, og allerede
i juni vil Kammeradvokaten afgive svarskrift i retssagen, hvor
spørgsmålet om opsættende virkning vil blive adresseret.

Kommunerne skal inden den 22. juni have en handleplan klar for
implementeringen af Vandplanerne. De Vandplaner, som Regeringen
indsendte til EU den 22. deceber 2011.

Af Jakob Tilma og Vagn Lundsteen

Scroll to Top