Uden svin ingen arbejdspladser på slagterierne

Det gælder for slagtesvinsproduktionen såvel som for biogas, at uden råvarer, så er der ingen produktion, ingen arbejdspladser - og ingen eksport.

Gris_helle_gaard

Bæredygtigt Landbrug er uforstående overfor, at
Handelsministeren vil oprette 1.400 nye arbejdspladser på danske
slagterier, når der ikke er svin at slagte.

Handelsminister Pia Olsen Dyhr bedyrede den 31. maj efter at
EU’s 27 handelsministre havde taget første skridt imod indgåelse af
en handelsaftale med Japan om frihandel, at der nu er udsigt til
oprettelsen af 1.400 stillinger på de danske slagterier, og
ydermere udtalte Handelsministeren, at der vil være tale om danske
svin, som skal slagtes i Danmark.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener direktør Vagn Lundsteen, at
udtalelserne fra Pia Olsen Dyhr står i stærk kontrast til den
politik, der praktiseres i Miljøministeriet og Fødevareminsteriet,
og han tvivler på, at der i fremtiden vil være svin at slagte på
slagterierne.

“Vi glæder os over de øgede eksportmuligheder, og vi vil i
forbindelse med indgåelsen af den nye eksportaftale spørge
Handelsministeren, hvor det stigende antal slagtesvin skal komme
fra, når slagtesvinsproduktionen samtidig bliver begrænset i
harmoniareal, forsinkede miljøgodkendelser og
konkurrenceforvridende produktionskrav, som inden for de næste år
vil betyde afviklingen af tusinder af svineproducerende landbrug i
Danmark”, lyder det fra Vagn Lundsteen.

 

Randzoner og vandplaner koster arbejdspladser på
landet

Vagn Maj 2012

Bæredygtigt Landbrug undrer sig over, at man fra regeringens
side ikke vil indse, at et begrænset produktionsareal, som følge af
Vandplanerne og randzonelovgivningen, kommer til at koste
arbejdspladser på landet.

“Det gælder for slagtesvinsproduktionen såvel som for biogas, at
uden råvarer, så er der ingen produktion, ingen arbejdspladser – og
ingen eksport. Hos Bæredygtigt Landbrug vil vi kraftigt opfordre
Pia Olsen Dyhr til at påvirke sine kolleger i Miljøministeriet og
Fødevareministeriet til at skabe bedre vilkår for
fødevareproduktionen, da den førte politik dagligt forringer
konkurrenceforholdene for dansk fødevareproduktion”, siger Vagn
Lundsteen.

Nærings og nydeelsesmiddelforbundet (NNF) har i en
pressemeddelelse den 23. maj udtalt, at randzonelovgivningen kommer
til at koste yderligere arbejdspladser på slagterierne, da de mange
miljøtiltag vil udmanøvrere store landbrugsarealer, hvilket vil
føre til færre svin i staldende. En holdning, der deles af
Bæredygtigt Landbrug.

“Uden svin er der ingen arbejdspladser på slagterierne. Så
enkelt er det”, siger Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top