Ulovligheder er udtryk for et erhverv under pres

Der er ingen undskyldninger for ulovligheder i landbruget. Smugling er ulovligt, og Bæredygtigt Landbrug tager på det kraftigste afstand til ulovligheder.

Mark1maj

Den ulovlige import af pesticider og gødning, som fremstilles i
DR og Politiken tirsdag, er et udtryk for, at landbruget er et
presset erhverv.

“Der er ingen undskyldninger for ulovligheder i landbruget.
Smugling er ulovligt, og Bæredygtigt Landbrug tager på det
kraftigste afstand til ulovligheder. Det er ingen formildende
omstændighed, at der er tale om pesticider, som er godkendt i
nabolande som Tyskland og Sverige. Dansk lovgivning skal følges”,
siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Ifølge Politiken har avisen fundet frem til ulovlig handel med
blandt andet Isoproturon (IPU) og Butysan, som begge er godkendte
pesticider i Sverige og Tyskland, hvor stofferne har været anvendt
i 20 år. Det er altså pesticider, som er godkendt til brug i en
lang række EU-lande, og de udgør ikke en trussel mod grundvandet.
Gjorde de det, så var de altså aldrig blevet godkendt i vore
nabolande.

 Isoproturon er ifølge en skrivelse fra
kemikalieinspektionen
under Miljøministeriet fra december 2011
optaget på EU´s liste over stoffer, der lovligt kan indgå i
pesticidmidler i EU, men produktet  kan ikke godkendes i
Danmark pga. risiko for grundvandsforurening. Før 1. juli 2011 stod
Isoproturon på en dansk forbudsliste, men med den nye
pesticidforordning blev forbudslisten ophævet. Alligevel må midlet
ikke sælges eller anvendes i Danmark.

Indberettede ikke importeret kunstgødning
Politiken og DR skriver tirsdag, at en navngiven jysk landmand
ikke har indberettet importen af 2.200 tons kunstgødning. Det
svarer cirka til 2 promille af det samlede danske forbrug af
kunstgødning på et år. Det størrelsesforhold bliver ikke taget op i
Politiken, og Bæredygtigt Landbrug vil gerne påpege, at et helt
erhverv ikke fortjener at blive dømt på baggrund af, at 2 ud af
hver 1000 tons ikke er blevet indberettet korrekt.

Ifølge Vagn Lundsteen er sagen omkring den ulovlige import af
pesticider og gødning et vink med en vognstang til politikerne om
de meget store forskelle, som dansk landbrug har i
konkurrenceforholdet til vore nabolande. De nationale forskelle
bevirker blandt andet, at man på en svensk eller tysk mark kan
producere et udbytte, der er 20-30 procent højere end landmanden på
den danske side af grænsen, og det forhold kan have ført til, at
enkelte landmænd i desperation har valgt at anskaffe de redskaber,
som naboerne bruger med succes.

“Vi må desværre konstatere, at græsset er grønnere på den anden
side af grænserne”, slutter Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top