Advokat Hans Sønderby: Jeg vinder sagen mod staten

Ifølge Hans Sønderby forsøger de danske myndigheder lige nu at aflive landbruget med EU-stridige rammevilkår for landbrugsproduktionen, og han mener, der skal der gøres oprør mod ulovlighederne nu, hvis landbrugsproduktionen skal have en bæredygtig fremtid i Danmark.

Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby er overbevist om, at
Bæredygtigt Landbrug vinder sit søgsmål mod staten, men på et
medlemsmøde onsdag aften gjorde han det klart, at det er op til
landmændene selv at dokumentere skaderne af vandplanerne og
randzonelovgivningen.

Advokat Hans Sønderby har på vegne af Bæredygtigt Landbrug
krævet, at der bliver begæret opsættende virkning i forhold til en
række forhold, som foreningen har stævnet den danske stat for den
27. april. Hvis Bæredygtigt Landbrug får medhold, så vil det
betyde, at vandplanernes gennemførelse sættes i stå.

Siden 1989 og frem til i dag har der stået noget i grundloven,
som ifølge Hans Sønderby ikke holder vand. EU-retten har nemlig
siden 1989 sagt, at Danmark skal anerkende, at der kan forekomme
opsættende virkning. Opsættende virkning er et instrument, man kan
bruge, hvis et lands borgere ikke mener, at hjemlandet lever op til
EU-reglerne. Hvis man ville indføre strengere bestemmelser, krav og
standarder, kan det enkelte medlemsland lægge 2-3 procent til. Men
det man gør i Danmark, er ifølge Hans Sønderby fra advokatfirmaet
Hansen/Sønderby, at man forvrider direktivet – man overtræder
traktatens bestemmelser.

Ifølge Hans Sønderby forsøger de danske myndigheder lige nu at
aflive landbruget med EU-stridige rammevilkår for
landbrugsproduktionen, og han mener, der skal der gøres oprør mod
ulovlighederne nu, hvis landbrugsproduktionen skal have en
bæredygtig fremtid i Danmark.

“Toget skal bringes til standsning. 52 mio kroner er sat af til
oversvømmelser i kommunerne. Man tror vandet vil stige lidt op på
markerne, men problemet er, at forsumpning måske er flere tusinde
gange værre. Vi (Bæredygtigt Landbrug og advokat Hans Sønderby.
Red) har regnet os frem til, at det kommer til at koste det danske
samfund 170 mia kroner. Jeg vinder sagen, og det gør jeg fordi, at
den er fuldstændig rigtig. Når man laver konsekvenser, men undlader
at kigge på dem, før de indtræder – hvad er det så for en logik.
Den sag skal vindes”. Det fortalte Hans Sønderby den 27. juni til
120 tilhørere i Ringsted, da Bæredygtigt Landbrug holdt medlemsmøde
om stævningen af staten, vandplanerne og fremtidsmulighederne for
den fremtidige landbrugsproduktion i Danmark.

Eu retten har ikke dikteret den måde dansk landbrug er
reguleret på

Publikum

Ifølge Naturstyrelsen er det at hæve vandstanden i danske
vandløb den lempeligste måde at bringe vandløbet tilbage i
naturligt leje, men spørger man Hans Sønderby, så har man i Danmark
aldrig foretaget beregninger, der bare tilnærmelsesvis beviser
embedsmændenes påstand.

“Uanset hvor kritisk man er, så er ødelæggelsen af 2 mio km
drænrør ikke lempeligt. Rødderne bliver kortere og planterne
mindre. Hvis der kunne stilles spørgsmålstegn ved, om det skader
landbruget at hæve vandstanden – så stod jeg ikke her i dag”,
fortalte Hans Sønderby.

Ifølge advokaten skal der foretages en afvejning af, om
indsatsen står mål med gevinsten. Og man skal se på, hvad der sker,
hvis man bringer Danmark tilbage til en tilstand, fra før man
nedlagde dræn. Der skal regnes på, hvilke konsekvenser det vil give
for landbruget, byerne og naturen i Danmark. I direktivets artikel
5. står der, at hver medlemsstat skal foretage en økonomisk analyse
af konsekvenserne af fremtidige indgreb, men den analyse er aldrig
blevet foretaget i Danmark.

“Den 22. december 2004 skulle det være mejslet i granit for den
danske offentlighed, hvad der sker, hvis man hæver vandspejlet og
samtidig reducerer jeres lovlige forbrug af nitrat. Dengang sagde
man, at det er så svært at regne ud, så vi venter til vi ser
konsekvenserne. Nu er det kommunerne, biologerne i teknisk
forvaltning, der skal ud og kigge på, hvad der sker – og der står
over hovedet på dem, at vandløbsvedligeholdelsen skal reduceres på
5.700 kilometer vandløbsstrækning. Derfor kan jeg sige – uden at
blinke – at det er ganske enkelt noget vrøvl, at det her er bestemt
af EU – det er ganske enkelt noget vrøvl,” sagde Hans Sønderby.

Hans Sønderby forklarede, at stævningen er et
anerkendelsessøgsmål, hvor staten skal indrømme, at vandplanerne og
randzonelovgivningen er retsstridige i henhold til EU-lovgivningen,
da Danmark ikke har udregnet konsekvenserne af indsatskravene.
Bæredygtigt Landbrugs advokat gjorde det helt klart, at kampen
bliver hård, og at det er vigtigt, at hver enkelt landmand laver
sin egen konsekvensanalyse af, hvad følgevirkningerne af
vandplanerne bliver – og så skal Bæredygtigt Landbrugs advokat og
kommunerne have tilsendt udregningerne for at bygge så stærk en sag
som muligt.

“I skal dokumentere, dokumentere og dokumentere. Hvis ikke jeg
ser det, så ser dommeren det heller ikke. Kom med al jeres
dokumentation. I skal derud til kommunerne igen, og igen og igen. I
skal ud og skaffe noget dokumentation til jeres kommune – og så til
mig”, fortalte Hans Sønderby.

 

 

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Lene
Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.