Kommuneskatten stiger med vandstanden

Når regningen for oversvømmelser i forbindelse med vandplanerne i fremtiden skal betales, kommer det til at betyde stigninger i kommuneskatten. Det er vurderingen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Ifølge underdirektør i Forsikring & Pension, Torben Garne,
har ingen kommune på nuværende tidspunkt tegnet forsikringer, som
dækker mulige skader hos private og erhvervslivet fra
oversvømmelser og andre vandskader i forbindelse med vandplanerne,
og derfor lyder vurderingen, at der kun er borgerne til at betale
regningen, når vandet stiger i vandløbene.

“Langt de fleste kommuner har kun forsikringer, som dækker
enkelte af deres store bygninger, skoler, sportshaller, rådhuse med
mere. Hvis de også skal til at tegne forsikringer mod f.eks.
oversvømmelser som rammer private ejendomme – herunder kældre samt
landmændenes marker og afgrøder, skal de til at grave dybt i
lommerne, for det bliver ikke gratis. Og på det her område, har
kommunerne kun en mulighed for at finde pengene, og det er ved at
forhøje kommuneskatten”, siger Torben Garne.

Kommunerne ansvarlige for afvanding

Det er ifølge Vandløbsloven kommunernes ansvar at vedligeholde
vandløbene, så de kan aflede vandet, når der kommer skybrud, og
hvis de ikke lever op til disse krav, kan private og erhvervslivet
rejse økonomiske erstatningskrav mod kommunerne for mulige
økonomiske tab, som er en direkte konsekvens af oversvømmelser og
andre vandskaber i forbindelse med vandplanerne.

Kommunerne skal derfor hurtigst muligt til at finde en stor pose
penge frem, som skal bruges til at tegne nye, skyhøje forsikringer,
som dækker økonomiske tab hos private og erhvervslivet i
forbindelse med vandplanere. 

Torben Garne understreger, at han ingen anelse har om, hvor
mange milliarder skybrudene og de tilhørende oversvømmelser fra
vandplaneren kan komme til at koste forsikringsselskaberne, men han
oplyses til www.baeredygtigtlandbrug.dk, at det store skybrud, som
i juli måned sidste år ramte Storkøbenhavn, indtil videre har
kostet forsikringsbranchen 6,2 mia. kroner.

I 2006 var antallet af vandskader herhjemme 23.768, mens det i
2011 var steget til 86.751. Med vandplanerne i udsigt, frygter
Torben Garne, at dette tal vil stige betragteligt.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top