Naturstyrelsen ser stort på fakta

I uge 29 kunne vi påvise, at Naturstyrelsen under ”Fup og fakta om vandplanerne” på sin hjemmeside vildleder offentligheden. I denne uge fortæller vi om de manglende konsekvensanalyser i forbindelse med vandplanerne og randzonelovgivningen.

I 2007 kritiserede Europa-Kommissionen Danmark for i 2005 at
have leveret en mangelfuld økonomisk analyse i henhold til
Vandrammedirektivets artikel 5.

 I 2008 var regeringen nødsaget til at erkende, at den
økonomiske analyse burde have været bedre. Men embedsværket var
“lange i spyttet” og brugte utrolig megen plads på at bortforklare
den kendsgerning, at man ikke havde beregnet de enorme
konsekvenser, der bliver resultatet af vandplanernes tilstopning af
danske vandløb og afvandingskanaler.

 I dag ser vi stadig, at kommunerne som lokale myndigheder
på området ikke aner, hvordan de skal håndtere vandplanernes store
konsekvenser. De kender vel dårligt nok omridset af dem. Men
Naturstyrelsen fortsætter sin propaganda, der ignorerer
virkeligheden.

Fup og fidus

På Naturstyrelsens hjemmeside, hvor man bortforklarer problemer
ved at konstruere nogle postulater, som man derefter skyder ned, er
der to eksempler omkring emnet:

Eksempel 1.
Postulat: “Der er reelt ikke gennemført analyser af de
økonomiske konsekvenser af vandplanerne”.

Svar: “Der er gennemført mange økonomiske analyser. To
ministerielle virkemiddeludvalg har analyseret, hvordan man mest
omkostningseffektivt kunne implementere vandrammedirektivet.
Herunder blev der gennemført analyser af forskellige virkemidlers
omkostningseffektivitet. Rapporterne fra udvalgene er offentligt
tilgængelige. De økonomiske konsekvenser af vandplanerne er desuden
blevet analyseret i den tidligere regerings Grøn Vækst
ministerudvalg”.

Eksempel 2. 
Postulat: “Danmark har ikke opfyldt
vandrammedirektivets krav om beregning af konsekvenserne for de
berørte arealer”.

Svar: “Vi har gjort mere, end vi er forpligtet til. I direktivet
står, at man skal gennemføre indsatsen så omkostningseffektivt som
muligt, og at man skal lave en økonomisk analyse af
vandanvendelsen. Mere står der ikke om økonomiske beregninger. Det
er derfor ud over direktivet, at de danske vandplaner også
indeholder beregninger af tabt produktion for dem, der bliver
berørt af vandplanerne”. 

Kommentar

I eksempel 1 svarer Naturstyrelsen, at der er gennemført mange
økonomiske analyser, såvel i to ministerielle udvalg som i et
ministerudvalg. Men det er jo fuldstændigt ubrugelige resultater,
der kommer ud af sådanne udvalg, der er renset for alle parter, der
kan tilføre sagkundskab. Bæredygtigt Landbrug har i sin stævning af
staten på 1.500 sider dokumenteret effekten af vandplanerne, så
undersøgelser er der nok af på området – men det kniber
tilsyneladende med viljen til at få de faktuelle sandheder frem på
skrivebordene i Naturstyrelsen.

 I eksempel 2 svarer man, at “vi har gjort mere end vi er
forpligtet til” efterfulgt af en argumentation om, hvor let man kan
slippe om ved at regne på konsekvenserne.

Det er himmelråbende naiv adfærd, Naturstyrelsen her lægger for
dagen. Det hele bærer præg af, at ingen i dette system rigtig ved,
hvad deres legetøj koster. Med en ansvarlig holdning i
embedsværket, ville der (som EU foreskriver) være en naturlig
interesse i at afdække alle erhvervsøkonomiske og
nationaløkonomiske konsekvenser af et så massivt indgreb, som
vandplanerne repræsenterer. Men sådan fungerer det ikke i
Naturstyrelsen: Her argumenterer man for ikke at lave
konsekvensanalyser. Her stikker man hovedet i busken for ikke at
blive distraheret af kendsgerninger, der kan ødelægge de
skrivebords-vandplaner, der destruerer samfundsøkonomien uden at
gavne miljøet.

Klik her
for at læse “Fra sjusk til fusk – og noget meget mere
alvorligt”

 Poul Vejby-Sørensen, Cand. agro,
pvs@baeredygtigtlandbrug.dk

Billede: Dunhamre har overtaget kornets plads i  en
forsumpet del af en mark. 
Foto: Jakob Tilma

Scroll to Top