Mindst tab uden randzoner

Vagn Lundsteen forventer, at randzonerne ikke kan oppebære arealpræmien, da støtten afhænger af, om arealet er et landbrugsareal, der kan tages ind i driften.

Hvis du ikke laver randzoner, kan du risikere en bøde. Hvis du
laver randzoner, kan du miste EU-støtten på arealet, kompensationen
og få et træk i EU-støtten oven i. Ja, det lyder for vanvittigt,
men er ikke desto mindre rigtigt. Randzoner er udyrkede arealer.
Udyrkede arealer skal overholde regler for God Landbrugs- og
Miljømæssig tilstand (GLM). Det kræver, at plantedækket er minimum
50 procent græsmarksplanter. Vel at mærke i volumen – ikke i antal
planter.

Det vil sige, at hvis de udyrkede arealer ikke holdes i en
afpudset tilstand mere eller mindre hele året, mister arealet
støtte og man får tilmed et træk i den totale EU-støtte oveni.

Som planteavlsrådgiver ved jeg, hvilket helvede det er at bevare
20-årige udtagne arealer i GLM. Den ene gang efter den anden mister
ejeren støtten med tilbagevirkende kraft. At der tilmed er kommet
krydsoverensstemmelse på arealerne gør, at ingen planteavlsrådgiver
ved sine fulde fem længere anbefaler kunder at indgå disse aftaler.
Endnu en metode til at få landbrugsjord ud af
støtteordningerne.

Vi må forvente, at arealerne ikke længere kan oppebære
arealpræmien, da støtten afhænger af, om arealet er et
landbrugsareal, der kan tages ind i driften. Randzonerne er spærret
af randzoneloven, og de er derfor ikke til rådighed for bedriften.
Da arealerne ifølge lovgivningen ikke længere er en del af
harmoniarealet, er arealerne ikke til rådighed for driften og
derfor ikke støtteberettigede.

Hvis man etablerer randzoner, er der en stor risiko for
at:

 1. støtten mistes på grund af at GLM krav ikke kan overholdes
 2. risiko for træk (3 procent det første år) i den resterende
  EU-støtte på grund af manglende overholdelse af
  krydsoverensstemmelseskrav
 3. arealerne ikke længere til rådighed for landbrugsdriften og
  derfor ikke vil være støtteberettigede
 4. arealer glider ind som naturarealer og aldrig mere kunne
  bringes tilbage til landbrugsdrift
 5. det ikke længere vil blive tilladt at lade dræn gå gennem
  randzonerne, da disse er ‘naturarealer’
 6. harmoniareal, det vil sige antal Dyreenheder, som bedriften har
  til rådighed, begrænses eller inddrages og at en efterfølgende
  husdyrproduktion kræver en ny miljøgodkendelse

Af Vagn Lundsteen, vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top