Politikere konfronteret med randzoner

Værebro ådal var torsdag rammen for prominent besøg fra Christiansborg, da Henrik Høegh (V), Mette Bock (LA), René Christensen (DF) og Benedikte Kiær (KF) var taget med Bæredygtigt Landbrug på tur for at se, hvordan randzoner og nye, vidtrækkende vandplaner vil forarme dansk landbrug, og det var en virkelighed, der gjorde stort indtryk på de

Gårdejer Søren Vestergaard kunne fra en bakketop med udsigt over
Værebro ådal fortælle deltagerne på Bæredygtigt Landbrugs
markvandring, hvordan stigende vandmængder fra byer og befæstede
arealer kombineret med utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse af
åløbet allerede har kostet ham dyrt. Søren Vestergaard har
specialiseret sig i at producere specialhø til heste på de
naturskønne bakker, der omkranser Værebro Å, men med hyppigere
oversvømmelser bliver der snart sat en stopper for
nicheproduktionen af kvalitetshø.

“Vi har bedt kommunen om at fortælle os, hvad konsekvenserne af
den nedsatte Vandløbsvedligeholdelse bliver. Men det har de ikke
villet – så vi har selv lavet beregningerne”, lød det fra Søren
Vestergaard.

Årligt tab på 926.000 kroner

søren vestergaard

926.000 kroner har Søren Vestergaard
regnet ud, at de nye naturtiltag kommer til at koste bedriften
årligt, som følge af faldende omsætning fra græsproduktion,
kornproduktion og mistet årlig jagtleje.

Søren Vestergaard er så uheldig at Knardrupgaard netop når 5%
grænsen, hvorfor alle fem kilometer vandløbsstrækning på bedriften
skal have fuld randzonebredde, altså 10 meter på begge sider af
Værebro Å.

V: Konsekvensberegninger skal gennemføres
Ifølge EU-lovgivningen må en så vidtgående lovgivning som
randzonelovgivningen og Vandplanerne ikke gennemføres, før Danmark
har lavet tilbundsgående konsekvensberegninger af tiltagene, og her
måtte Henrik Høegh indrømme, at den tidligere regering ikke havde
gjort sit arbejde godt nok.

Henrik Høegh

“Indrømmet; Folketinget burde have lavet
konsekvensberegningerne”, lød det fra Henrik Høegh, og den
tidligere Fødevareminster gjorde det klart, at Venstre nu vil kæmpe
for at standse implementeringen af lovene, indtil konsekvenserne er
gjort op.

“Der må ikke ændres et komma, før konsekvenserne er klar”, sagde
Henrik Høegh, og han blev bakket op af de fremmødte kolleger fra
den borgerlige side af Folketingssalen: Mette Bock (LA), René
Christensen (DF) og Benedikte Kiær (KF).

Skulle randzoneloven blive trumfet igennem den 1. september, så
kommer Fødevareministeren alligevel til at vente det meste af et år
med gå ture på sine randzoner langs Søren Vestergaards jorde.
Landmanden har nemlig valgt at pløje jorden og så raps hurtigst
muligt, for ifølge landmanden må afgrøder der står på jorden den 1.
september høstes, således at jorden altså først overgår til at være
randzone når rapsen er høstet i 2013.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken
(SF) var sammen med en række øvrige medlemmer af regeringen
inviteret med på markvandringen, men desværre blev der meldt afbud
fra alle parter. Michael Stoltze, formand for “Natur og Samfund”
deltog også på turen til Veksø.

Du kan læse meget mere om randzoneudflugten her på hjemmesiden
de kommende dage.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top