Steen Gade: Regeringen vil ikke forhale miljøforbedringer

Steen Gade, fødevarepolitisk ordfører i SF, sendte ansvaret for randzoneproblemerne tilbage til oppositionen efter det åbne samråd den 29. august, hvor Folketingets Fødevareudvalg, Miljøudvalg og Retsudvalg havde kaldt fødevareminister Mette Gjerskov og miljøminister Ida Auken i samråd på anmodning af Erling Bonnesen (V) og Lene Espersen (K) for at få svar på spørgsmål om offentlighedens

“De borgerlige har det rigtig skidt med, at randzonerne bliver
en realitet fra den 1. september. Samtidig med, at de vasker deres
hænder det bedste, de har lært, prøver de at give regeringen
skylden. Men at randzonerne er deres projekt, kan de ikke løbe fra,
siger Steen Gade.

“Jeg kan ovehovedet ikke tage Venstres og Konservativt
Folkepartis kritik af randzoneloven alvorligt. Det var jo den
tidligere borgerlige regering med daværende fødevareminister Henrik
Høegh (V) i spidsen, som satte randzonelovgivningen på skinner, så
projektet er deres”.

Alt blev skudt til hjørne
“Jeg er fuldstændig enig med Mette Gjerskov i, at loven om
randzonerne skal træde i kraft fra den 1. september 2012. Under den
borgerlige regering blev alle beslutninger om miljøforbedringer
skud til hjørne, fordi man ganske enkelt ikke kunne blive enige om,
hvem det skulle betale for miljøforbedringerne.”

“Tiden gik og pludselig banker EU på, og kræver at se, hvilke
konkrete tiltag Danmark har gemmeført for at kunne leve op til
fællesskabets Vadrammedirektiv, og her var som bekendt ikke meget
at melde tilbage om, fordi regeringen havde siddet på hændere og
kort sagt ikke løftet en finger for at leve op til kravene i EU’s
fælles Vandrammedirektiv. Til gengæld bad man om udsættelse, men
der skete alligevel ikke noget som helst.”

Vi tager miljøet meget alvorligt
“Derfor synes jeg, at det er helt på sin plads, at denne
regering ikke fortsætter med at forhale miljøforbedringerne, men
reagerer her og nu, så EU kan se, at vi tager miljøspørgsmål dybt
alvorligt”, siger Steen Gade.”

“Mens Socialdemokratiet, SF og De Radikale sad i opposition, kom
partierne mange gange med gode forslag om, hvordan man kunne finde
frem til effektive, fornuftige forslag, der kunne forbedre
vandmiljøet, dog uden at det gik ud over landbruget, men vi talte
for døve øren. De løsninger, som NIRAS peger på i forbindelse med
randzoner, var vi også fremme med for mere end seks år siden, men
den borgerlige regering ville ikke lytte, siger Steen Gade.

“For øjeblikket venter jeg i stor spænding på, hvad Natur- og
Landbrugskommissionen når frem til på miljøområdet. Vi har brug for
nogle effektive miljøløsninger, som i høj grad vil medvirke til, at
skabe et bedre og grønnere miljø. Til gængæld må denne omlægning
ikke koste, men skal tværtimod medvirke til, at skabe nye
arbejdspladser, fordi Danmark har brug for vækst og indtægter”,
siger Steen Gade.

Af Justinus Johannesen, journalist,
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top