Bent Lauge Madsen: Vandplanerne er skrivebordsarbejde

Ifølge Bent Lauge Madsen bærer vandplanerne kraftigt præg af, at de, der har udformet vandplanerne ikke selv har været ude i landet for at se, hvordan implementeringen vil ramme lokalt.

“Mit gode og velmente råd til jer skal være, at I differentierer
vandløbene, når vandløbsloven skal revideres”, det sagde Bent Lauge
Madsen, mag. scient., tidligere biolog ved Skov- og Naturstyrelsen
til tilhørerne under faktahøringen.

Opdel vandløbene i kulturtekniske anlæg- afvandingskanaler – og
så resten i vandløb, hvor vi skal have gode naturforhold, hvor
bredejerne selv får ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen, sådan
som vi kender det fra før 1963.

“Jeg er fuldstændig enig med kritikerne i, at vandplanerne er et
hundrede procents skrivebordsprojekt og jeg er desuden overbevist
om, at embedsmændene i ministerierne og styrelserne aldrig har
været ude i naturen, og derfor har de glemt vandløbene”, sagde Bent
Lauge Madsen.

Bent Lauge er også enige i, at indsatsen i vandplanerne skulle
have været langt mere differentieret. De flade arealer skulle
aldrig have været en del av vandplanerne.

“Jeg tror ikke der findes en biolog ved sin sunde fornuft, som
ville sætte ind i et vandløb i et fladt område. Al sund fornuft
siger, at et sådant vandløb, skal man slet ikke røre ved. Mindre
grødeskæring betyder bare mere mudder og endnu langsommere vandløb.
Og den langsomme strøm betyder at der slet ikke er muligt god
økologisk tilstand som det kaldes i vandplanerne”, sagde Bent Lauge
Madsen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

Scroll to Top