Naturstyrelsen syltede ålegræsværktøjets afløser

En rapport, der skulle bruges som supplement til det fejlbehæftede ålegræsværktøj til måling af den økologiske kvalitet i de kystnære farvande i forbindelse med implementeringen af EU Vandrammedirektivet, ligger på fjerde år og samler støv i Naturstyrelsen.

Rapporten “Macroalgae and phytoplankton as indicators of
ecological status of Danish coastal waters” fra 2008, som DCE,
Dansk Center for Miljø- og Energi, Århus Universitet har produceret
for Naturstyrelsen om klorofyl- a værktøjet, er aldrig blevet taget
i brug, og det selv om forskerne ser målemetoden som et stærkt
supplement til det fejlbehæftede ålegræsværktøj.

 

Forskning i klorofyl-a blev standset

Seniorforsker Karsten Dahl, DCE Århus Universitet siger til
www.baredygtigtlandbrug.dk, at han ikke har nogen forklaring på,
hvorfor Naturstyrelsen indtil videre ikke har brugt rapporten i
forbindelse med implementeringen af EU´s Vandrammedirektiv. Karsten
Dahl fortæller, at klorofyl-a værktøjet var klar til brug allerede
i 2008, men at man aldrig fik mulighed for at arbejde videre med
målemetoden.

“I DCE er vi fagpersoner, som arbejder med udvikling af
miljøindikatorer, mens det er Naturstyrelsens opgave, at tage sig
af den danske miljøforvaltning”, siger Karsten Dahl.

Han tilføjer, at DCE gerne ville have haft mulighed for at
sammenligne resultaterne i rapporten med lignende undersøgelser fra
Tyskland og Sverige, men at det desværre ikke er muligt, fordi DCE
mangler de nødvendige økonomiske midler, som skal bruges for at
kunne gennemføre dette spændende projekt.

 

Bedst egnet til åbne farvande

Stig Eggert Pedersen, chefkonsulent, Naturstyrelsen siger, at
styrelsen ikke føler sig overbevist om, at klorofyl – a værktøjet
på samme måde som ålegræsværktøjet, kan bruges til at måle den
økologiske kvalitet i de kystnære farvande.

“I Naturstyrelsen mener vi, at klorofyl-a værktøjet er bedst
egnet til målinger i de åbne farvande. Derfor har vi ikke gjort
brug af rapporten, men til gengæld er jeg er overbevist om, at
klorofyl-a værktøjet, vil indgå i den næste planperiode, som
strækker sig fra 2015 til 2021”, siger Stig Eggert Pedersen.

Klorofyl-a værktøjet var ifølge DCE klar i 2008, men i
Miljøministeriets arbejdspapir “Ålegræsværktøjet i vandplanerne”
fra maj 2011 fremgår det, at “Rapportens resultater og konklusioner
forelå ikke betids så de kunne inddrages i vandplanlægningen og
beslutningerne under Grøn Vækst.”

Danmark har foretaget klorofyl-a målinger siden 1980’erne, altså
siden Vandplan I blev sat i søen, men på trods af, at et dansk
forskerhold i 2008 i teknisk rapport nummer 683, 2008 “Macroalgae
and phytoplankton as indicators of ecological status of Danish
coastal waters,” konkluderede, at klorofyl-a værktøjet med nogle
små justeringer kunne bruges som en præcis indikator i det danske
vandmiljø, så er det altså aldrig blevet taget i brug.

Måling af klorofyl-a koncentrationer i havvandet har i årevis
indgået i EU’s interkalibrering af miljømål. Klorofyl-a er
betegnelsen for mængden af klorofyl-baserede alger i vandet.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Foto af ålegræs: Jakob Tilma

Scroll to Top