Kvælstof – ven eller fjende?

"En politik, der går ud på at begrænse kvælstof, er en forfejlet politik. Den kan ikke - og den vil ikke - lykkes," konkluderer professor David Schindler i interview med Bæredygtigt Landbrug.

Gennem næsten tredive år har der i forskermiljøet i Danmark
været bred enighed om opfattelsen af næringsstoffet kvælstof – og
især kvælstof udledt fra landbruget – som den største kilde til
problemer i det danske vandmiljø. Det er en antagelse, der er svær
at gøre op med. Og der har siden 1987 med introduktionen af den
første vandmiljøplan været iværksat en massiv indsats for at
nedbringe udvaskningen af overskydende kvælstof til
vandmiljøet.

Det er gennem de seneste 25 år lykkedes dansk landbrug mere end
at halvere udvaskningen, men de målbare resultater i vandmiljøet
lader stadig vente på sig. Det får nu flere eksperter til at åbne
op for en anden vej. Nemlig tesen om, at det måske alligevel ikke
er kvælstof, der udgør det største problem. Bæredygtigt Landbrug
har talt med kvælstofekspert professor David Schindler om hans syn
på kvælstofs rolle for vandmiljøet.

 

Dogmatisk opfattelse af kvælstof som
synderen

“Det er ekstremistisk at benægte, at kvælstof har en betydning
for naturen og vandmiljøet.”

Sådan lød budskabet afsendt med Bæredygtigt Landbrug som
modtager, da Ida Auken udtalte sig om danske landmænds import af
kvælstof og gødning fra Tyskland til Politiken 19. august.

Den utvetydige kritik kom blot en uge efter, hun i forbindelse
med Natur- og Landbrugskommissionens kvælstofrapport til Altinget
udtalte, at”der har været skabt myter – ført an af Bæredygtigt
Landbrug – om, at kvælstof ikke er et problem…..”

Det er en skarp retorik, der ikke levner menigmand mange andre
muligheder end at anskue Danmarks udfordringer i forhold til
vandmiljø med andre konklusioner end kvælstof som den store
miljøsynder med både miljø og biodiversitet på samvittigheden. Men
egentlig kan retorikken i ovenstående citater ikke undre. Ida Auken
læner sig blot op af årtiers dogmatiske opfattelse af kvælstof som
et farligt grundstof, der på linje med gift- og miljøfremmede
stoffer for enhver pris bør undgås og med alle midler fjernes fra
naturen.
 

Kvælstof måske ikke synderen alligevel

Hvad er kvælstof?

Når man taler om kvælstof, forbinder mange fejlagtigt dette
nødvendige og livgivende grundstof med giftstof. Som noget, der bør
begrænses til et minimum. Men fakta er, at vi slet ikke kan
eksistere uden kvælstof. Kvælstof – eller nitrogen som kvælstof
også kaldes – er et naturligt grundstof og den største bestanddel
af jordens atmosfære.

Kvælstof findes i alle levende organismer og udgør en stor andel
af animalsk affald, oftest i form af urin eller
ammoniumforbindelser. Affaldsstofferne er vigtige næringsstoffer
for alle planter.

Kilde: Wikipedia

Men hvor den gængse betragtning i danske ministerier og
forskningsinstitutioner er, at kvælstof er den overvejende
miljøsynder, og at vandmiljøet skal aflastes med yderligere
reduktion af kvælstof, er det langt fra altid en præmis,
udenlandske kvælstofeksperter støtter. I flere lande har man lagt
ideen om kvælstof som den altoverskyggende faktor i forhold til
dårligt vandmiljø på hylden. Bæredygtigt Landbrug har blandt andre
talt med den canadiske professor David Schindler, der gennem mange
år har stået i spidsen for en række forsøg med kvælstof ude i den
virkelige natur. Og han bakker ikke op om Danmarks kurs på
kvælstofområdet.  

“En politik, der går ud på at begrænse kvælstof, er en forfejlet
politik. Den kan ikke – og den vil ikke – lykkes,” konkluderer
David Schindler i interview med Bæredygtigt Landbrug.

Og som anerkendt ekspert med speciale i kvælstof og vandmiljø
med professorat ved Institut for Ecology ved University of
Edmonton, Alberta, Canada, ved han, hvad han taler om. Gennem mere
end 20 år har Schindler lavet fuldskala-forsøg med både kvælstof og
fosfor i en række canadiske søer, og han sætter derfor
spørgsmålstegn ved de danske kvælstofforsøg, der primært er
foretaget i laboratorier.

“Jeg mener, at denne fokusering på kvælstof er forkert. Ingen af
de forskere, der anbefaler kvælstofreducering har efterprøvet deres
forsøg lavet i mindre målestok ved forsøg i store økosystemer over
lang tid… Du kan finde mange eksempler på succesforsøg, hvor fosfor
er reduceret. Men du kan ikke finde et eneste eksempel, hvor
(reduktion af, red.) kvælstof har medført nogen forandring
overhovedet,” lyder meldingen, der står i skærende kontrast til
antagelsen af kvælstof som den største vandmiljøsynder, der har
været praktiseret i Danmark de seneste tre årtier.

 

Pengene bruges ikke på den rigtige synder

Om David Schindler

Professor David Schindler er anset for at være en verdens
førende eksperter med speciale i kvælstof i vandmiljøet. Schindler
har igennem mere end 20 år lavet forsøg med kvælstof og fosfor i
canadiske søer, hvor konklusionen er, at fosfor har stor
skadevirkning på vandmiljø, mens betydningen af tilsat eller
udvasket kvælstof i vandmiljø kun har begrænset effekt.

I Sverige fulgte man Schindlers råd og fokuserede på at fjerne
fosfater fra vandet, og virkningen viste sig hurtigt i vandet
omkring Stockholm.

Ved at fjerne 70 procent fosfor, forsvandt 70 procent af
problemerne med de giftige, kvælstoffikserende blågrønalger i
vandene ud for Stockholm.

“I vores forsøg så vi, at når vi reducerede fosfor, vil det
overskydende kvælstof fremtræde som nitrat i vandmiljøet, og inden
for et år vil det være denitrifiseret (omsat i kredsløbet, red.).
Så hvorfor iværksætte omkostningstunge initiativer for vandmiljøet,
når naturen gør det for os?, ” lyder spørgsmålet fra David
Schindler, der mener pengene i miljøindsatsen bør overvejes
nøje.

“Vi har mange andre forureningsproblemer, så vi har bestemt ikke
behov for at ødsle pengene væk på dyre løsninger, som vi ikke har
behov for. Jeg mener, at en politik, der går ud på at kontrollere
kvælstof, er ekstravagant. Hvis alle forfølger denne politik, vil
vi bruge en masse penge, uden nogensinde at vide, om de samme
resultater kunne have været opnået ved kun at begrænse fosfor. Jeg
mener, at en politik, der fokuserer på at fjerne kvælstof eller
både fosfor og kvælstof, er en unødvendig politik. Undersøgelser,
der også har inkluderet omkostninger, estimerer, at det koster fire
til otte gange mere at fjerne begge næringsstoffer, end det koster
at fjerne fosfor alene, ” fortæller professor Schindler, der er af
den opfattelse, at kvælstof altid vil være i balance med naturen,
og at man aldrig kan fjerne et naturligt grundstof.

“Jeg tror ikke, disse politikker vil virke, og jeg tror ikke, de
kan virke, så længe vi har en atmosfære, der består af 80 procent
kvælstof og blot et par måneder om året, der er varme nok til at
fremme kvælstofbinding. Så vil algerne ganske enkelt binde kvælstof
(fra atmosfæren, red.) molekyle for molekyle og erstatte det
kvælstof, vi har fjernet.” 

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 Læs mere om David Schindler ved at følge nedenstående
links:

http://www.biology.ualberta.ca/schindler.hp/schindle.html

http://www.biology.ualberta.ca/faculty/david_schindler/

 

 Læs også Schindlers afhandling om eutrofiering i søer ved
at følge linket herunder: 

Eutrophication
of lakes cannot be controlled by reducing nitrogen input: Results
of a 37-year whole-ecosystem experiment

Scroll to Top