Leif Knudsen: Kvælstofniveauet har stor økonomisk betydning

Chefkonsulent for Videncentret for Landbrug, Leif Knudsen understregede, at er det meget afgørende for landbruget, hvilke restriktioner, det pålægges som følge af vandplaner, husdyrgodkendelsesordning, nitrat- og habitatdirektiver samt konkurrenceevnen overfor specielt de andre EU- lande.

“I Grøn Vækst blev der fastsat et
reduktionsbehov for kvælstofudledningen på 19.000 tons, der skulle
opnås i perioden 2010-2015. Men det undrer mig meget, hvorfor vi
der ikke er direkte deltagere i processen, skal have så vanskeligt
med at få oplyst præcist, hvordan man har regnet sig frem til et
reduktionsbehovet på 19.000 tons kvælstof”, det sagde Leif
Knudsensen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

 Han understregede, at i Grøn Vækst 2.0
fremgår det, at en yderligere reduktion på 10.000 tons ud af de
19.000 tons skal vente til et analysearbejde, som skulle afsluttes
i 2011 var færdigt, men at der ikke er .

 “Den politiske beslutning om et behov for
reduktion af kvælstofudledning med 19.000 ton er meget central,
fordi omkostningen ved at reducere udledning af kvælstof ligger i
niveauet 100-200 millioner kroner per tusind tons. Derfor vil selv
en relativ lille ændring af reduktionsbehovet have stor økonomisk
betydning”, sagde Leif Knudsen.

 Reduktionsbehovet må principielt skulle
beregnes som forskellen mellem den forventede udledning i 2015 og
den miljømæssigt tilladelige udledning, der minimum opfylder
Vandrammedirektivets krav om “God økologisk tilstand” i
kystvandene, sagde Leif Knudsen.

Af Justinus Johannesen jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top