Mette Bock: Politikerne dårligt informeret om vandplaner

Fødevarepolitisk ordfører i Liberal Alliance, Mette Bock, siger, at der er så mange uklarheder, om de mange miljømæssige og økonomiske konsekvenser af Grøn Vækst, at hun gerne ser hele lovpakken revurderet.

“Vi skal skifte hest og indrømme, at vi har kørt i et helt
forkert spor, når vi taler om implementeringen af EU´s
Vandrammedirektiv”, det sagde fødevarepolitisk ordfører i Liberal
Alliance, Mette Bock til baeredygtigtlandbrug.dk kort
efter, at faktahøringen på Christiansborg var slut den 27.
september på Christiansborg. Mette Bock understreger, at hun gerne
ser, at hele lovpakken om Grøn Vækst bliver revurderet. 

Politikerne dårligt informerede
“Høringen i dag har vist, at vi politikere slet ikke har
fået de nødvendige oplysninger og den viden, som skal til for at vi
kan træffe de rigtige beslutninger. Hvis jeg skal være helt ærlig,
så mener jeg personligt, at embedsmændene i ministerierne og
styrelserne langt fra har været dygtige nok til på en saglig,
faglig måde, at informere og oplyse politikerne om de mange
miljømæssige og økonomiske konsekvenser af EU´s Vandrammedirektiv –
herunder vandplanerne”, siger Mette Bock.

“Lige nu har jeg f. eks. lidt svært ved at finde hoved og hale
på de mange udmeldinger, som er kommet i dag fra panelet omkring
kvælstof i vores indre og ydre farvande. Det vrimler med påstande,
tal og statistikker. Den ene peger i øst den anden i vest. Hvem
skal man tro på og hvem har ret?” spørger Mette Bock, som savner
klare udmeldinger fra uafhængige forskere.

“Jeg mener, at hvis vi bare tager et enkelt område som
kvælstofreduktion, så er der for øjeblikket så stor uenighed
omkring udledningen af kvælstof fra landbruget, og at bare de mange
uklarheder på dette område, giver os mere end god grund til at
stoppe med de videre implementeringer, indtil vi har fået lavet
flere, dybdegående undersøgelser – helst med uafhængige forskere”,
lyder det fra Mette Bock..

Mette Bock efterlyser også langt flere af de intelligente og
kloge løsninger, som hun mener, man har valgt at se bort fra i
ministerier og styrelser. Med andre ord, skal vi lytte mere til
fagkundskaben og lade fornuften råde.  Panelet lagde også op
til, at vi for fremtiden skal bruge de såkaldte differentierede
løsninger og andre effektive virkemidler, som Mette Bock personligt
synes, er den rigtige vej at gå.

“Der findes allerede nu gode eksempler på at stenrev, muslinger
med mere forholdsvis hurtigt kan være med til at forbedre den
økologiske tilstand i vores farvande, og da det samtidig er en
forholdsvis billig løsning, så hvorfor ikke gøre mere brug af disse
virkemidler”, siger Mette Bock

Mette Bock understreger, at alle de oplysninger fra panelet, og
de mange spørgelystne tilhørere nu skal studeres nærmere af
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, og at derfor ikke er
utænkeligt, at der kommer en ny faktahøring senere i år.

De to udvalg har oprettet et debatforum, hvor man frem til den
12. oktober kan komme med sine bidrag til debatten om
vandplanerne.

Bland dig i debatten
ved at klikke her

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top