Konference om vandplanerne: Ida kridtede banen op

Det var en sal fyldt til bristepunktet på hotel Park Inn, Amager, der fredag den 28. september var rammen om Naturstyrelsens konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. Velkomsten blev leveret af en oplagt Ida Auken, der i dagens første taletid understregede sin glæde over den overvældende interesse for det fremtidige

“Det er ikke min tilgang at lukke mig ind i et rum sammen med
nogen (udvalgte interesseorganisationer, red.)… Vi har brug for den
her dialog og at tale sammen… Men det forpligter også jer,” lød det
fra Ida Auken, der som det første gjorde det klart, at hun som
miljøminister ønsker dialog med alle interessenter med interesse i
Danmarks kommende vandplaner.

Men med den åbne dialog, følger også en række forpligtelser, og
når man siger ‘ja tak’ til invitationen om en åben dialog, kan man
ikke regne med at få sin vilje hele vejen igennem, lød det videre
fra miljøministeren, der med opfordringen pålagde de fremmødte at
lægge visse diskussioner bag sig.   

 

Ida Auken September 2012

Det er her vi står
“Det nytter ikke, hvis vi igen og igen skal starte forfra. Vi har
brugt 20 år på at diskutere kvælstofs betydning, skal vi ikke bare
sige, at det er her vi står?,” lød opfordringen fra Ida Auken, der
samtidig slog fast, at kvælstof som næring til landbruget er værd
at værne om.

“Lad os vende den om og sige at kvælstof er en tabt ressource,”
sagde Auken og introducerede dermed, og med egne ord, et skift i
paradigme og en anden måde at se tingene på.

Ud over at opfordre publikum til at acceptere samme udgangspunkt
i forhold til kvælstof, så efterlyste miljøministeren også, at
kritikere af vandhandleplanerne i fremtiden standser beskydningen
af regeringens intentioner med planerne.

“Jeg startede med vandplanerne, hvor vi skulle tage 2.500 km ud…
Ingen har selv i deres vådeste, vildeste fantasi til hensigt at
oversvømme Danmark, skal vi ikke blive enige om det?”, lød det fra
talerstolen fulgt at grin fra salen.

Ønsker ikke at udelukke kritikkere
Selvom den seneste tids debat om de kommende vandplaner
til tider har bragt flere sind i kog, både på den ene og på den
anden fløj, forsikrede Ida Auken igen, at hun ønsker dialog, også
med kritikkere.

“Vi begyndte dialogen for et par uger siden på Lykkesholm, hvor
jeg inviterede 26 af jer, som jeg mente var repræsentative… Der
var nogen, der gerne ville tegne et billede som om, at kritikkerne
ikke var lukket inden for døren. Der vil jeg bare sige; Så skulle
de have været med. Der var ikke andet end kritikkere i det rum, da
vi startede ud,” lød det fra Ida Auken, der fremover ønsker
samtlige stemmer repræsenteret ved dialog.

Ud over snakken om dialog, brugte miljøministeren også
lejligheden til at fortælle, at man i fremtiden i højere grad vil
se på forskellige og alternative virkemidler i bestræbelserne på at
opfylde EU’s Vandrammedirektiv og sikre danskerne rent
drikkevand.

Derudover benyttede hun lejligheden til at skitsere dansk
landbrugs fremtidige to spor, hvor et moderne og højeffektivt
landbrug, skal stå side om side med professionelle økolandbrug, der
gør en stor indsats for at raffinere fødevareproduktionen og dermed
kvaliteten yderligere.

Herefter var det tid at give mikrofonen videre, og Ida Auken
sluttede, hvor hun begyndte. Nemlig med en opfordring til at indgå
i ministerens dialog-laboratorium med de forpligtelser omkring en
god, saglig og faglig dialog, der ligger i denne invitation.

“Og vis nu, at det var det rigtige, jeg gjorde, da jeg kastede
mig ud i det her store og farlige projekt at inddrage jer alle i
laboratoriet… Honorer det nu og vis at dette er den rigtige vej at
gå… så vi kan få både et stærkt landbrug, et sundt vandmiljø og
en stærk og robust natur!,” lød opfordringen til slut fra
miljøministeren.   

Interessen for Naturstyrelsens konference har været overvældene,
og flere har gået forgæves i forsøget på at deltage i konferencen.
Konferencen kan derfor ses via live streaming på Naturstyrelsens
hjemmeside.

Af Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top