Miljøministeren afviser dialog med Bæredygtigt Landbrug

Miljøminister Ida Auken (SF) har aflyst et møde med landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug på grund af et lovbrud, som aldrig fandt sted. Det får nu foreningen til at optrappe kampen for at skabe plads til et konkurrencedygtigt landbrug i Danmark.

Miljøministeren og Bæredygtigt Landbrug skulle den 10. oktober
afholde et møde, hvor landbrugsorganisationen med mere end 4.000
medlemmer i ryggen, ville fortælle om de store udfordringer
Danmarks enegang på miljø- og landbrugsområdet medfører for danske
landmænd. Men blot to dage før mødet modtog foreningens direktør
Vagn Lundsteen og formand Flemming Fuglede Jørgensen en mail fra
Ida Auken, hvor hun gør det klart, at Miljøministeren ikke ønsker
en dialog med Bæredygtigt Landbrug.

“Kære Vagn Lundsteen
 Vi har en mødeaftale i kalenderen på onsdag d. 10.
oktober. 
 Grundlaget for min aflysning af vores forrige aftale er mig
bekendt ikke ændret. Grundlaget for at kunne indgå i en dialog er
at man tager afstand fra lovbryd.
 Derfor aflyser jeg hermed det tidligere planlagte møde d.
10. oktober.
 Mvh,
Ida Auken”

 

Pløjning og vand

Påståede ulovligheder har aldrig fundet
sted

Med den forrige aftale henviser Ida Auken (SF) til vandtopmødet på
Fyn, hvor Miljøministeren annullerede invitationen til Bæredygtigt
Landbrug på baggrund af en påstået lovovertrædelse, der skulle være
foretaget af foreningens formand Flemming Fuglede Jørgensen i
forbindelse med implementeringen af randzonelovgivningen. En
lovovertrædelse, som vel at mærke aldrig har fundet sted. Hos
Bæredygtigt Landbrug er man derfor meget uforstående over for
aflysningen af mødet den 10. oktober, men overrasket er man ikke.
Allerede under den forrige Miljøminister blev udokumenterede
påstande om lovbrud nemlig brugt som argument for, at ministeren
ikke ville mødes med landbrugsorganisationen.

Ida Aukens forgænger, Karen Ellemann (V), brugte i august 2011
traktordemonstrationen i København, der ikke var planlagt af
Bæredygtigt Landbrug, som argument for, at ministeren ikke ville
mødes med foreningen, og hun kaldte ved den lejlighed Bæredygtigt
Landbrug for “ekstremister”, da organisationen ikke ville anerkende
udokumenterede påstande om, at en fortsat begrænsning af kvælstof i
landbrugsdriften vil føre til et bedre vandmiljø. En retorik, som
Ida Auken gentog i august i år.

“Det er bemærkelsesværdigt, at en organisation udråbes som
ekstremister, uden at have brudt loven, men blot fordi den
dokumenterer fejl og mangler ved den førte politik i den siddende
og i den tidligere regering. Vi stiller spørgsmål ved den gængse
viden, og det er påfaldende, at den nuværende og tidligere
miljøminister med et års mellemrum udråber Bæredygtigt Landbrug som
ekstremister, blot fordi vi gør opmærksom på, at Danmark går
enegang på kvælstofområdet. Vel at mærke en enegang, hvis effekt
ikke er dokumenteret”, fortæller Vagn Lundsteen.

 

Nitratgraf med EU-grænseværdilinje
Kvælstofindholdet i danske vandløb ligger 50 procent under
EU´s grænseværdier.

Forskere sår tvivl om dansk
kvælstofpolitik

Netop i forhold til kvælstofs rolle har Bæredygtigt Landbrug den
senere tid talt med to svenske og en amerikansk forsker, som alle
mener, at Danmark er på vej ud af en blind vej med den førte
kvælstofpolitik. Den amerikanske professor David A. Schindler går
endda så vidt, som til at sige, at en politik, der går ud på at
begrænse kvælstof, er en forfejlet politik, som aldrig vil
lykkes.

Aflysningen af mødet i Miljøministeriet, og stemplingen af
foreningen som værende ekstremister, får dog ikke Bæredygtigt
Landbrug til at ryste på hånden. Tværtimod, lyder det fra direktør
Vagn Lundsteen.

“Vi fortsætter ufortrødent den faglige og saglige argumentation.
Natur- og Landbrugskommissionen, Faktahøringen med en fremtidig
evaluering af de danske vandplaner og retssagerne mod staten, der
handler om hvorvidt Danmark har kørt ulovlig enegang i forhold til
EU-reglerne igennem 25 år, er nogle af de områder, som Bæredygtigt
Landbrug har haft afgørende indflydelse på uden at være en del af
det fine selskab, og Bæredygtigt Landbrug vil heller ikke i sit
fremtidige arbejde gå på kompromis med sandheden og fagligheden for
at få en plads ved mahognibordet”, påpeger Vagn Lundsteen.

Landbrugsfamilier lider under
hovsa-lovgivning

“Vi blev advaret, da vi stævnede staten, og vi er helt klar over,
at vi bliver bekæmpet med alle de midler, embedsværket har til
rådighed, og derfor er det vigtigt, at landbruget nu holder sammen.
Vi finder os ikke i, at man udelukker halvdelen af den danske
landbrugsproduktion fra at have indflydelse på sin egen fremtid.
Danske landmænd retter sig ikke længere efter blåøjet
hovsa-lovgivning, som truer med helt at ødelægge tusindvis af
landbrugsfamiliers hverdag og økonomi. Den tid er forbi”, siger
Vagn Lundsteen.

Ifølge direktøren i Bæredygtigt Landbrug er Miljøministerens
annullering af mødet med landbrugsorganisationen kun en lille sten
på vejen, for ifølge Vagn Lundsteen er kampen for et
konkurrencedygtigt landbrug i Danmark kun lige begyndt.

“Bæredygtigt Landbrug har rakt hånden ud mod Regeringen i
forsøget på at opnå resultater af dialogens vej. Den linje har ikke
vist sig at være bæredygtig”, slutter Vagn Lundsteen.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top