Landbruget ranker ryggen

Bæredygtigt Landbrug har rundet 2.5 millioner støttekroner til retssager, der skal gøre op med årtiers udokumenterede påstande og konkurrenceforvridende særregler på landbrugsområdet.

Danske landmænd vil ikke længere vende den anden kind til, når
miljødebattører og politikere uretmæssigt giver landbruget skylden
for alt fra fiskedød og grundvandsforurening til udskibning af
arbejdspladser. Retssager er en af de metoder, erhvervet gør brug
af i kampen for, at der skal ligge fakta til grund for den førte
landbrugs og miljøpolitik i Danmark. Hos Bæredygtigt Landbrug bad
man i maj måned sine medlemmer om at skillinge sammen til
retssagerne imod den danske stat og i forbindelse med injuriesagen
mod den tidligere direktør for Danmarks Naturfredningsforening,
René La Cour Sell. Opbakningen fra medlemmerne har siden været
massiv.

2.5 millioner kroner i støtte
Den 26. november har foreningen modtaget mere end 2.5 millioner
kroner i støtte fra mere end 640 medlemmer, og donationerne
strækker sig fra 250 kroner til 40.000 kroner. Den store opbakning
ser direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, som et klart
signal om, at landmændene nu ranker ryggen.

“Siden vi påbegyndte den første retssag, har vi modtaget mere
end 2,5 millioner kroner i donationer fra vore medlemmer. Flere har
bidraget flere gange. Det er en fantastisk opbakning til vores
arbejde, som vi er både stolte og ydmyge over. Det er også et
signal om, at det er nu, det skal vise sig, om det skal briste
eller bære”, siger Vagn Lundsteen, som påpeger, at foreningens
medlemmer er hårdt økonomisk pressede, og at mange landmænd giver
udtryk for, at de ser retssagerne som det sidste skud i bøssen.

 Bægeret er fyldt

Vagn maj 2012

Hvis ikke Bæredygtigt Landbrug vinder sine retssager, og den
nuværende politiske dagsorden fortsætter, vil det ifølge
landbrugsorganisationen ende med i tusindevis af konkurser på
landet, og oven i den økonomiske krise føler landmændene sig udsat
fra en urimelig kritik fra mange sider. Bæredygtigt Landbrug
oplever stor opbakning til appelsagen mod René La Cour Sell, der i
Retten i Roskilde, ifølge dommen, ikke kunne bevise sin påstand om,
at landbruget er skyld i lukningen af danske drikkevandsboringer,
men hvor René La Cour Sell alligevel blev frikendt for at have
udtalt sig injurierende overfor landbruget.

“Den uforståelige afgørelse i René la Cour Sell-sagen.
Miljøministerens nazisme-tale. Miljøministerens udfald mod
landbruget omkring pesticider. Disse hændelser, oven i den store
frustration omkring den økonomiske situation, specielt på
husdyrområdet, kombineret med bankernes uvilje mod at samarbejde
med landbruget, gør, at bægeret er fyldt mange steder og flere
steder løber over med personlige tragedier som følge. Oven i dette
ser vi oversvømmede og forsumpede marker på grund af kommunernes
uvilje mod at vedligeholde vandløbene. Alt sammen faktorer, der
medvirker til frustrationer og følelsen af, at nu er det nok”,
siger Vagn Lundsteen.

Bæredygtigt Landbrug har lige nu tre verserende retssager, den
ene er anken af injuriesagen imod René La Cour Sell, imens de to
andre er stævninger af den danske stat for brud på EU-reglerne i
forbindelse med tiltagene i “Grøn vækst”, Randzoneloven og
vandplanerne, og senest har foreningen den 25. oktober stævnet
staten for de danske særregler på kvælstofområdet.

Klik her for
at læse mere om stævningen af staten for de danske
gødningsregler

Klik her
for at læse mere om stævningen af staten for vandplanerne og
randzoneloven


Klik her fo at læse mere om injuriesagen mod René La Cour
Sell

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top