Landmænd som fjendebillede

SSFR-regeringen leder efter en sejr, - en succes, som kan bringe populariteten og befolkningens tillid tilbage. Det er forståeligt efter at have været så gruelig megen modgang igennem.

SSFR-regeringen leder efter en sejr, – en succes, som kan bringe
populariteten og befolkningens tillid tilbage. Det er forståeligt
efter at have været så gruelig megen modgang igennem.

Regeringen har vurderet at have en folkelig opbakning til miljø
og “grønne” arbejdspladser. Derfor er der afsat 1½ mia. til denne
post i Finansloven. Den folkekære miljøminister med det navnkundige
efternavn Auken, er tildelt rollen som den minister, der skal
bringe regeringens popularitet tilbage.

Det er ikke svært at finde eksempler i verdenshistorien på
hvordan dette gøres bedst. ‘Konstruer et fjendebillede’. Udstil
gruppen som skruppelløse halvkriminelle miljøsyndere og straf dem
med love, regler og afgifter. Så er succesen hjemme.

Miljøministerens afsky mod dele af landbruget, er senest kommet
til udtryk i form af nye restriktioner, skatter og handlingsplaner,
der skal fjerne et problem, der ikke findes.

Miljøministeren påpeger et pesticidspøgelse. Men et spøgelse,
som ikke findes i Danmark.  Danske landmænd sprøjter langt
mindre end landmænd i vore nabolande. Sortimentet af pesticider er
langt mindre. Der findes ingen dokumentation for at regelret og
lovlig anvendelse af pesticider udgør nogen trussel for
drikkevandet.

Ministeren prøver at skabe et fjendebillede af landmænd, der i
profittens hellige navn, ødelægger naturen og grundvandet.
Ministeren lægger gift ud for en sober dialog med erhvervet med
udokumenterede påstande og retorik. En giftig retorik, som gør det
umuligt at føre en seriøs dialog med ministeren.

Luften er fyldt med påstande omkring øget pesticidbelastning,
pesticider i drikkevandet, pesticidpunktkilder, der truer vores
drikkevand. Landbrugets gødning er skyld i iltsvind og fiskedød.
Dårlig økologisk tilstand i vandløb og søer. Overforbrug af
antibiotika i dyrehold. Dyrevelfærd i minkburene. Der er ingen
grænser for, hvad der kan findes på af påstande omkring “dårligt
landmandskab”. Der er en målbevidst hetz mod landbruget. Man
fastlåser landmanden som fjendebillede.

Problemet for regeringen er blot, som med andre fjendebilleder,
at der ikke er noget om snakken. Danske landmænd er blandt verdens
mest miljøbevidste. Landbruget er blandt de mest regulerede og
forbrug af pesticider, gødning og penicillin ligger langt under
niveauet i alle de lande, som vi normalt sammenligner os med.

‘Perception is reality’. ‘Opfattelse er virkelighed’. Hvis den
almene opfattelse er den, at landbruget er nogle svin, så er det
sådan det er. Landbruget har gennem generationer været elendige til
at markedsføre og forklare sig. Politikerne har aldrig rost
landbruget for den store indsats. Tværtimod virker det som om, at
jo mere landbruget indordner sig, jo mindre respekt og ros tildeles
det. Derfor er befolkningen ikke klar over hvilke afsavn landbruget
har lidt gennem de sidste 25 år. Vi har været elendige til at
fortælle det. Befolkningen har den opfattelse, at der nok er noget
om snakken.

Derfor siger vi nej til flere ydmygelser, begrænsninger og
regler. Det er skruen uden ende. Uanset hvor meget vi reducerer
vores anvendelse af gødning, pesticider og andre hjælpemidler, vil
politikerne aldrig blive tilfredse. Hvis opfattelsen er, at hvis
noget er farligt, er det stadig farligt i folks øjne, selv om der
er mindre af det.

Hvis landbruget havde et problem med at passe på miljøet, ville
vi være imødekommende over for ministeren og indgå i en dialog. Men
miljøministerens giftige retorik, med trusler om pisk og
nazismeretorik, senest på L&F’s delegeretmøde, er ødelæggende
for en dialog.

Bæredygtigt Landbrug har stævnet Miljøministeriet for ulovlige
vandplaner og ulovlige virkemidler, blandt andet i form af
randzoner og efterafgrøder. Vi har stævnet Fødevareministeriet for
de ulovlige danske gødningsregler. Vi står ikke tilbage for at
stævne Miljøministeriet igen, hvis ministeren igen træder ved siden
af. Det er en trist form for dialog, at skulle mødes i retten. Men
vi vil hellere have respekt, end folks medlidenhed. Vi accepterer
ikke at være regeringens fjendebillede.

Vi rækker gerne hånden frem igen. Landbruget kan sikre 30.000
nye arbejdspladser. Vi kan øge eksporten og sikre velstanden for
samfundet. Regeringens landbrugsfjendtlige love er den forkerte
retning. De er destruktive for landet og befolkningen. De er
demotiverende og ødelæggende for pengeinstitutternes tillid til
landbrugserhvervet. De fremmer udflagning af danske arbejdspladser
og forarmer befolkningen på landet. Alt dette bare for at bevare et
fjendebillede.

Fjendebilleder
Kulturelt konstruerede, negative stereotyper af virkelige
eller formodede modstandere. Et fjendebillede er sædvanligvis
konstrueret som et symmetrisk modbillede af det kulturelt positive
hos indehaveren af fjendebilledet. I europæiske fjendebilleder
betragtes fjenden ofte som irrationel, fanatisk, uberegnelig og
falsk i modsætning til en idealiseret europæisk rationalitet,
moderation, forudsigelighed og oprigtighed. Fjendebilleder har i
Europa især været brugt i fremstillingen af muslimer, men også i
stereotyper af europæiske etniske grupper, fx jøder, og om
forskellige samfundsgrupper. Fjendebilleder bygger i reglen på
uvidenhed og tjener til opbygning af solidaritet inden for den
gruppe, der besidder dem.

Den Store Danske –
Gyldendals åbne encyklopædi

 

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top