Svinebonde hænges ud i ‘Bag facaden’

En sjællandsk svinebonde bliver af DR anklaget for at være skyld i, at flere ansatte er blevet smittet med MRSA-bakterien, selvom bakterien aldrig er konstateret i svineavlerens bedrift. Landmanden raser nu over de udokumenterede anklager.

En sjællandsk svineproducent bliver i programmet ‘Bag Facaden’,
som DR1 sender mandag den 3. december, af to tidligere medarbejdere
beskyldt for hemmeligholde, at flere af hans forhenværende og
nuværende medarbejdere har været smittet med den resistente
stafylokokbakterie CC398, fordi hans grise ifølge programmet skulle
være inficeret med den frygtede MRSA-bakterie.

“Jeg kan på det kraftigst dementere journalist Marie Andersens
beskyldninger mod mig i programmet ‘Bag Facaden’, hvor det fremgår
af en samtale med to af mine tidligere medarbejdere, at det kan
være farligt for helbredet at være beskæftiget på min bedrift,
fordi mine grise løber rundt med den frygtede MRSA-bakterie”. Det
siger svineproducenten, som har valgt at optræde anonymt af hensyn
til fremtiden for driften af gården, til
baeredygtigtlandbrug.dk.

I programmet fortæller de to fyrede medarbejdere, at de kender
til tre medarbejdere på gården, som skulle have været smittet med
den resistente stafylokokbakterie CC398.

Det hele er en lodret løgn, mener den harmdirrende
svineproducent, som føler, at han, uden væsentlig dokumentation af
programmets vært Maria Anderen, bliver anklaget for drive sit
landbrug uforsvarligt.

“Der er aldrig blevet taget nogle prøver i min svinebesætning om
hvorvidt mine grise skulle bære rundt på den frygtede
MRSA-bakterie, og jeg har desuden dyrlæger på besøg hver eneste
måned, og ingen af dem har gjort mig opmærksom på, at mine grise
skulle være smittet. Derfor er der meget der tyder på, at hvis de
er smittet, er det sket på en anden bedrift, inden de blev ansat
hos mig”, siger svinebonden til baeredygtigtlandbrug.dk.

DR efterlyste smitte-tilfælde
På DR’s hjemmeside har Bag Facaden-redaktionen forsøgt at
komme i kontakt med mennesker, der er smittet med “den
multiresistente bakterie, MRSA CC398”, og DR skrev i den
forbindelse, at et massivt forbrug af medicin i landbruget er skyld
i, at bakterien florerer.

Og ifølge landmanden, så tyder det på, at to af hans
forhenværende medarbejdere selv har kontaktet ‘Bag facaden’.
Landmanden har overfor DR klart tilkendegivet, at han ikke ønsker
at medvirke i programmet, men i en mail til landmanden skriver
Maria Andersen, at svinebonden vil blive anonymiseret i
udsendelsen, men at sagen er af så vigtigt samfundsmæssig relevans,
at hans udtalelser vil blive brugt selv om han ikke ønsker at
medvirke.

“Ifølge de oplysninger jeg har fået fra Marie Andersen, har de
to henvendt sig direkte til redaktionen og fortalt, at der skulle
være tre medarbejdere hos mig, som er eller har været smittet.
Sandheden er, at jeg har en medarbejder, som fik en svulst i den
ene balle, som medførte høj feber. Han blev indlagt på et hospital,
hvor de fjernede bylden, og en uge senere kunne han igen starte med
at arbejde – og han er stadigvæk ansat hos mig, siger
svineproducenten til baeredygtigtlandbrug.dk.

Svineproducenten oplyser, at et par måneder efter at bylden var
fjernet, kom der besked fra hospitalet om, at de havde fundet
MSCR-bakterier i den fjernede byld, og det er det eneste konkrete
eksempel, han har på en smittet medarbejder. 

“Alt det andet er grebet ud af den blå luft med det ene formål
at svine mig til, som tak for sidst, fordi de er sure på mig”,
fortæller landmanden til baeredygtigtlandbrug.dk.

Frygter for bedriftens fremtid
Da DR’s journalist ringede til den sjællandske landmand,
var han ikke klar over, at interviewet var til en udsendelse om
MRSA-bakterien hos danske svineproducenter. Det var først, da de
havde snakket sammen i telefonen et par gange, at Marie Andersen
sendte landmanden en mail, hvor hun gjorte opmærksom på, at hun
havde tænkt sig at bruge hans udtalelser i et program om, at
kontrollen fra myndighedernes side er alt for lemfældig, når det
gælder medicinforbruget hos danske svineproducenter, og at denne
lemfældighed i sidste end kan koste menneskeliv.

Selv om landmanden i udsendelsen er lovet anonymitet, så er han
alligevel bange for, hvad der sker, hvis han bliver genkendt på
baggrund af indslaget.

“Det jeg frygter mest, er, at en sådan TV- udsendelse kan komme
til koste mig rigtigt mange penge, hvis jeg bliver genkendt og
hængt ud for, at mine grise er smittet med MRSA-bakterien. I
programmet får jeg også skudt skoene, at jeg skulle have holdt det
hemmeligt for mine købere af smågrisene, at flere af mine
medarbejdere er eller har været smittet. En påstand uden nogen, som
helst dokumentation, men som i værste fald kan medføre, at jeg
bliver nødt til at dreje nøglen om”, siger svineproducenten til
baeredygtigtlandbrug.dk.

Bag facadens spor skræmmer
 I juni 2012 bragte DR1 i programmet ‘Bag Facaden’ indslaget
‘Landbrugets ulovlige gifte’, og ved den lejlighed benyttede DR
fejlagtige tal og oplysninger.

En biolog stod i udsendelsen ude i Mariager Fjord og fortalte,
at landbrugets gødning var skyld i, at der kom for meget ålegræs.
Konfronteret med denne udtalelse udtalte biologen til
baeredygtigtlandbrug.dk, at det var ikke, hvad han mente. Ifølge
ham var det er på grund af uklart vand i Mariager Fjord, og han
kunne ikke dokumentere nogen sammenhæng imellem fjordens tilstand
og kvælstofgødning, som udsendelsen fremturede. Biologen fik aldrig
mulighed for at se indslaget inden det blev sendt i fjernsynet.
Biologen fik aldrig mulighed for at se indslaget inden det blev
sendt i fjernsynet.

Tilsvarende var der usandheder omkring de to boringer, som Danva
i udsendelsen hævdede var lukket hver uge, på grund af landbrugets
“sprøjtegifte”. GEUS, som Danva hævder at have fået tallene fra,
havde slet ikke talt med, endsige udleveret tal til Danva i mere
end to år på det tidspunkt. Sidste gang Geus oplyste noget om
dette, var der lukket 5-6 boringer om året på grund af pesticider,
men ikke et ord om at de stammede fra landbruget. Danva har siden
rettet oplysningen på foreningens hjemmeside.

Bæredygtigt Landbrug kender landmandens navn, og redaktionen er
i besiddelse af mailkorrespondensen imellem ‘Bag facaden’ og
landmanden.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top