To veje til vækst i dansk landbrug

Danmark har brug for landbrugets arbejdspladser, og derfor har Bæredygtigt Landbrug set på to veje til vækst ved at sammenligne forholdene fra et konventionelt landbrug med et økologisk landbrug.

Bæredygtigt Landbrug har løsningsforslag til en række af regeringens udfordringer, når det gælder skabelsen af nye job, miljøregulering og sikring af en stabil og sikker fødevareproduktion, og derfor skal vi tages med på råd, når fremtidens politik på området skal udformes. I Danmark kan vi gå på drikkevandet, og mere end 90 procent af det vand, vi drikker fra hanen, hentes op under landbrugets marker. Danske landmænd er altså eminent dygtige til at producere bæredygtige fødevarer, uden naturen lider overlast, og danske virksomheder er blevet stadigt dygtigere til at forædle produktionen til gavn for valutaindtjeningen og beskæftigelsen. Hvis bare vi fik lov, kunne dansk landbrug blive Regeringens vej ud af krisen.

I to artikler har baeredygtigtlandbrug.dk valgt at undersøge to veje til vækst i landbruget. Ida Auken besøgte i foråret en konventionel og en økologisk bedrift i TV2-programmet “Velkommen til virkeligheden”, og vi har talt med de to landmænd Michael Nielsen og Susanne Hovmand-Simonsen om de udfordringer, de hver især står over for på deres respektive landbrug. Her kan du læse første del om Michael Nielsen.

Michael skaffer mad på bordet i 22 familier

Michael Nielsen

Michael Nielsen har fem medarbejdere i stalden, en markarbejder og desuden er der håndværkere og transportmedarbejdere tilknyttet gården. Hans produktion brødføder desuden 16 medarbejdere i slagteri- og forædlingsindustrien ifølge tal fra NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet) og Landbrug & Fødevarer. Med andre ord, så sørger svineproducent Michael Nielsen for, at 22 familier kan betale deres regninger til tiden, og han kunne, som han selv udtrykker det, uden videre skaffe mange flere nye, gode, sikre arbejdsplader, hvis han bare fik lov til at udvide sin produktion. 

Svine- og planteavler Michael Nielsen, Slangerup, Nordsjælland råder over 300 ha landbrugsjord, og han producerer årligt 19.000 smågrise og 1000 slagtesvin. Smågrisene sælger han videre til andre svineproducenter på Sjælland, som siden feder dem op og sælger dem til slagterierne, som de populære Antonius grise, hvor kroppen i snit vejer omkring 95 kilo. De 1000 slagtesvin sælger Michael Nielsen selv til slagterierne som Antonius grise, og Michael har planer om at sætte yderligere skub i produktionen, hvis han kan få tilladelsen igennem fra kommunen. Michael Nielsen havde i 2011 en omsætning på ca. 15 millioner kroner.

“Jeg har på nuværende tidspunkt en ansøgning om 50 ekstra dyreenheder liggende hos Hillerød Kommune, som jeg håber, at kommunen giver grønt lys til. Hvis og når jeg får lov til at udvide min produktion med 50 dyreenheder så betyder det, at jeg kan producere yderligere 6.000 syv kilo grise, og samtidig ansætte en medarbejder mere”, fortæller Michael Nielsen.

 Hvis og når Michael Nielsen får lov til at udvide sin bedrift betyder udvidelsen, at han har i alt 350 dyreenheder, men den konventionelle svinebonde understreger, at han for øjeblikket ingen planer har om, at gå i banken og låne mange millioner til nye investeringer og udvidelser.

“Fremtiden for dansk landbrug er meget usikker, fordi vores rammevilkår en langt værre end hos vores konkurrenter i de øvrige EU. Vi må og skal have samme vilkår som i resten af Europa, fordi eller så er landbruget nærmest ikke eksisterende i Danmark om nogle ganske får år. Det er de kolde facts”, siger den 48 årige svineproducent, som selv har tænkt sig at blive i branchen mindst 15 år mere.

Michael Nielsen svineproduktion havde i 2011 en eksportværdi på 11,5 mio.kr, som er et forholdsvis stort bidrag til vores fælles husholdningskasse fra en enkelt svineproducent. Betydningen af den konventionelle svineproduktion er af så stor betydning, at mange lokalsamfund står og falder med, hvor mange slagtesvin, de konventionelle svineproducenter producerer, og derfor har restriktioner på produktionen store konsekvenser for arbejdspladserne på landet.

Michael Nielsen er på nuværende tidspunkt ikke helt klar over, hvilke konsekvenser de mange stramninger på miljøområdet, vil få for hans egen fremtidige svineproduktion, men han fortæller til Bæredygtigt Landbrug, at han regner med at minimum 10 hektar lavtliggende landbrugsjord vil blive oversvømmet, hvis vandløbsvedligeholdelsen bliver, som vandplanerne lægger op til. Han regner desuden med, at han kommer til at så efterafgrøder på omkring 14 procent af den samlede landbrugsjord for at kunne leve op til regerings krav om landbrugets begrænsning af kvælstofudledning, og det er tiltag, som kommer til at koste den konventionelle landmand dyrt.

Se en sammenligning af de to bedriftsformer herunder.

Klik her for at læse historien om Susanne Hovmand-Simonsens visioner for sit økologiske landbrug

Michael Nielsen, konventionel svineavler, Slangerup:
 

Michael Nielsen er konventionel svine- og planteavler med en årlig produktion af 1000 Antonius slagtesvin og 19.000 – 30 kilos smågrise, som bliver solgt til andre svineavlere på Sjælland til opfedning. De 19.000 smågrise bliver fedet op til Antonius grise, og senere slagtet og forædlet på slagterierne, typisk når deres kropsvægt er omkring 95 kilo. Michael Nielsen venter på en tilladelse til at kunne producere yderligere 6.000 smågrise årligt, hvilket vil betyde ansættelsen af en ny medarbejder. Michael Nielsens konventionelle landbrug har et areal på 300 hektar og produktionen beskæftiger på nuværende tidspunkt anslået 22 personer på gården, i nærsamfundet og på slagteriet.  Michael Nielsens samlede omsætning i 2011 lå på cirka 15.mio. kr, hvoraf de 11,5 millioner kroner stammer fra eksport.

 

Susanne Hovmand-Simonsen, økologisk fødevareproducent, Lolland
 

På Lolland ligger det økologiske gods, Knuthenlund Gods, som råder over 1000 hektar jord, hvoraf 735 hektar bliver brugt til økologisk produktion, 225 hektar er skov og resten er udlagt som naturområder.

Susanne Hovmand-Simonsen har 18-20 ansatte som tager sig af godsets ænder, gæs, grise, køer, får og geder samtidig med, at Knuthenlund også har sit eget mejeri. Susanne Hovmand-Simonsen arbejder på højtryk for at etablere sin egen mølle, så godset kan producere sit eget korn. På godset produceres årligt 500 svin, som er af en særlig dansk landrace, og hun håber at inden for rimelig kort tid, vil produktionen være oppe på 1500 svin. Men ellers så er det først og fremmest oste, yoghurt og andre lignende mælkeprodukter og så markprodukterne, der er det bærende element i den økologiske produktion. Knuthenlund Gods eksporterer til Tyskland, Japan samt til det danske marked. Knuthenlund Gods har en årlig omsætning på cirka 25 millioner kroner, og af dem stammer cirka 10 millioner fra eksport.

 

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top