Værebro Ålaug fik ingen hjælp fra Miljøministeren

Der var ingen hjælp at hente hos miljøminister Ida Auken, da formanden og næstformanden for Værebro Ålaug var på besøg i Miljøministeriet for at forklare miljøminister Ida Auken om de mange problemer, landbruget og resten af borgerne i Egedal Kommune har på grund af de gentagne oversvømmelser langs Værebro Å.

“Miljøminister Ida Auken har lige siden hun tiltrådte brugt alle
tænkelige anledninger til at fremføre at rent og sikkert drikkevand
samt en smuk og ren natur er hjerteblod for hende, men det var ikke
de synspunkter, hun gave udtryk for på mødet i Miljøministeriet”,
det sagde en frustreret fødevareproducent, Søren Vestergaard kort
efter mødet med Miljøministeren tirsdag eftermiddag.

Ida Aukens klimalov skal være redningen
Søren Vestergaard var sammen med formanden i Værebro Ålaug, Kjeld
Stenlien Hansen, tirsdag på et kort visit hos Ida Auken i
Miljøministeriet, hvor de to bestyrelsesmedlemmer skulle fortælle
Miljøministeren om de mange problemer, oversvømmelserne af Værebro
Å har skabt for landbruget og resten af beboerne langs Værebro
Å.

Søren Vestergaard var efter mødet af den opfattelse, at
Miljøministeren ikke forstod særligt meget af, hvor stort og
omfattende problemet med oversvømmelser af Værebro Å egentligt
er.

“Vores indtryk var, at Ministeren slet ikke havde brugt kræfter
på at sætte sig ind i vores problematik, og hun kunne derfor heller
ikke komme med brugbare forslag til, hvordan vi kan komme det her
kæmpeproblem til livs. Det eneste som Miljøminisiteren kunne love
var, at hvis hendes såkaldte Klimalov blev til virkelighed, så
ville de her problemer forsvinde nærmest af sig selv, men sådan
spiller klaveret slet ikke – det ved vi da godt”, siger Søren
Vestergaard.

Ko i vand - stort

På mødet barslede Ida Auken med to konkrete forslag, som hun
mente, kunne være med til at løse problemerne for Værebro Ålaug.
Ministerens bedste bud var at grave et kæmpestort, dybt bassin på
et lavtliggende område, som kunne opsamle det forurenede vand, men
den løsning vil ifølge Søren Vestergaard ikke sikre drikkevandet,
der for en stor dels vedkommende pumpes videre til borgerne i
København.

“Problemet er, at der findes drikkevandsboringer på alle
lavtliggende områder langs Værebro Å. Vi kunne heller ikke få noget
svar fra Ministeren på, hvad der skal ske, når bassinet er fyldt
op. Hvis det ikke bliver tømt, er situationen den samme, når den
næste oversvømmelse kommer”, siger Søren Vestergaard.

“Miljøministerens næste konkrete forslag var, at staten kunne
købe et stort areal omkring Værebro Å, som kunne bruges til
opsamling af det forurenede vand. Ida Auken sagde, at når det
forurenede vand var sivet ned gennem jorden, var det renset for
giftstoffer, og så kunne det sagtens bruges som drikkevand”, siger
Søren Vestergaard, som er meget forundret over Miljøministerens
løsningsforslag.

“Hvordan kan det være at spildevand fra byerne, som er fyldt med
giftstoffer og tungmetaller, kan bruges som drikkevand efter at
være sivet ned til grundvandet, når pesticidrester i drikkevandet
fra landbruget er farlige for helbredet og derfor ifølge Ida Auken
helst skal forbydes. Det er noget, jeg ikke kan forstå, og derfor
vil jeg også gerne vide, hvem der har fortalt Miljøministeren, at
forurenet spildevand kan bruges som drikkevand, efter at være sivet
ned til drikkevandet, mens pesticider efter den samme tur er
sundhedsfarlige”, siger Søren Vestergaard.

 
Stor interesse fra Naturstyrelsen
Ifølge Søren Vestergaard var der ikke megen hjælp for
Værebro Ålaug at hente hos Miljøministeren, da problemerne i og
omkring Værebro Å blev gjort til et spørgsmål om penge og politik,
og det mener Ålauget ikke man kan bruge til noget som helst. Til
gengæld var to repræsentanter fra Naturstyrelsen, som deltog i
mødet, meget interesseret i at besøge Egedal Kommune og ved selvsyn
se de mange problemer, man langs Værebro Å slås med til daglig, og
Ålauget vil derfor sende en invitation til Naturstyrelsen og
invitere dem at komme forbi Egedal Kommune for at se problemerne an
i løbet af ganske kort tid, siger Søren Vestergaard.

Søren Vestergaard tilføjer, at de roste Ida Aukens fem nye
vandveje i høje toner, fordi det nye udspil fra Miljøministeren
lægger op til, at de lokale myndigheder skal inddrages i den videre
implementering af vandplanerne, men i Værebro Ålaug er man
uforstående overfor, at tiltagene ikke sættes i søen her og nu.

“Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi skal vente helt til
2015 med at komme i gang, når vi har alle de faktuelle oplysninger
og informationer på plads på nuværende tidspunkt. Til gengæld ved
vi alle sammen, at problemerne bare bliver værre og værre, jo
længere tid der går”, siger Søren Vestergaard.

Søren Vestergaard tilføjer, at Ida Auken på mødet understregede,
at Miljøministeren ikke vil blande sig i det kommunale selvstyre,
og derfor vil hun ikke gå i rette med Egedal Kommune, som
lodsejerne langs Værebro Å i en årrække har anmodet om at finde en
løsning på problemerne med forurening og oversvømmelser.

 Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top