Mette Bock: I skal holde fast i sagligheden

Liberal Alliances landbrugsordfører, Mette Bock, var helt klar i mælet, da hun gav sit bud på, hvad landbruget skal gøre for at rette op på sit image: Hold fast i sagligheden og fortæl de konkrete historier

Dansk landbrug er ikke det erhverv, der scorer højest på listen
over populære erhverv og det er heller ikke det erhverv,
befolkningen har hverken størst eller grundigst kendskab til, var
meldingen fra Mette Bock (LA) på AgroPros planteavlsdag, der blev
afholdt onsdag i Roskilde.

“At dansk landbrug stadig bidrager med en tredjedel af vores
eksportindtægter på trods af, at vi kun har ca. 15.000 bedrifter
tilbage, ved den danske befolkning ikke. Den danske befolkning ser
dansk landbrug som noget, der bare får milliarder af støttekroner,
noget som koster os alle sammen penge. Det er et museum, og det, de
laver, i museet er i virkeligheden at ødelægge vores natur,”
påpegede Mette Bock og fortsatte:

“At effektiviteten er steget ganske betydeligt, at
antibiotikaforbruget er faldet markant i løbet af de senere år, at
I bidrager med en tredjedel af de eksportindtægter, vi har i
Danmark og dermed finansierer en stor del af vores velfærd, er ikke
en viden, som den brede befolkning har.”

To ben i fortællingerne
Den viden skal landbruget selv være bedre til at kommunikere til
samfundet, men det er ikke en let opgave, erkendte Mette Bock.

Tidligere på dagen havde livsstilsekspert Henrik Byager holdt
indlæg og han argumenterede for, at kommunikationen til samfundet
skulle bygge meget på følelser frem for kold, hård fakta. Det var
Mette Bock ikke helt enig i.

“Jeg er helt enig i, at når man skal kommunikere, skal man have
følelserne med, men de følelser skal være placeret rundt om en
kerne af faglighed og saglighed, og de ulykker, der er sket i de
senere år omkring reguleringen af dansk landbrug, er i høj grad
baseret på, at vi udelukkende har lavet lovgivning baseret på
følelser og vi har sat fagligheden uden for døren. Og det holder
ikke. Fagligheden dur i den lange bane,” forklarede Mette Bock og
understregede, at landbruget arbejder i den rigtige retning.

“I skal fortsætte med at fortælle de konkrete historier, men I
skal stå på to ben i den historiefortælling. På den ene side skal I
fortælle, hvad I kan, hvorfor I er stolte af jeres erhverv og hvad
I bidrager med, og på den anden side også historien om, hvor
fuldstændig vanvittig, meget af den regulering, I bliver udsat for,
virker. Den type historier bliver I også nødt til at fortælle, for
folk tror, det er løgn, når man fortæller nogle af de ting, som jeg
ved, I oplever derude.”

Landbrugets kommunikationsopgave ligger altså i, både at
fortælle den konkrete sandhed om landbrugsproduktionen, dyrene,
jorden og naturen og samtidig holde fokus på fakta og
dokumentation.

“I skal holde fast i sagligheden og kritisere politikerne hver
eneste gang de træffer beslutninger, som ikke er på dokumenteret
fagligt grundlag. Det gælder om at holde ved, også selvom man kan
synes, det er hårdt.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top