Vandplansfejl må ikke gentages

I forbindelse med udarbejdelsen af de fremtidige vandplaner har Flemming Fuglede Jørgensen sendt følgende brev til Martin Merrild og 340 medlemmer af landøkonomiske bestyrelser i Landbrug og Fødevarer.

Kære bestyrelsesmedlem i de landøkonomiske
foreninger

Den 7. januar blev afholdt et møde mellem formand for Landbrug
og Fødevarer Martin Merrild, ledende medarbejdere fra Landbrug og
Fødevarer samt deltagere fra den såkaldte Agerskovgruppe, suppleret
med medlemmer fra Bæredygtigt Landbrug.

Baggrunden for mødet var en drøftelse af det faglige grundlag
for vandmiljøplaner og forholdsregler mod at en gentagelse af
fejlene fra dengang.

Dansk landbrugs bestyrelse (i dag L&F) valgte en katastrofal
taktik i 2005. Den daværende bestyrelse besluttede at acceptere, at
regeringens ulovlige love kunne fortsætte. Den daværende bestyrelse
besluttede at hemmeligholde fakta for medlemmerne, samt deres
lokalbestyrelser, på trods af at et nyligt gennemført responsum af
juraprofessor Peter Pagh, indeholdt sønderlemmende kritik af
Miljøstyrelsen.

Landbrugets rammevilkår skal bygge på et juridisk
korrekt grundlag i forhold til EU og Dansk lovgivning.

Dette må vi alle kunne enes om.

På side 45 i Peter Paghs responsum fremgår det,
at Miljøstyrelsen i notat af 29. oktober
1992 skriver til EU:

“Det er ikke korrekt, at Danmark ikke har fastsat kvalitetskrav
for fysiske-kemiske parametre tilknyttet vandområder, der skal
opfylde Fiskevandsdirektivet. “

Derfor er det indiskutabelt, at Miljøministeriet har vidst, at
Danmark skulle bruge Fiskevandsdirektivets parametre, hvilket ikke
er sket.

Da de danske vandløbsmålsætninger og dermed
recipientkvalitetsplaner, ikke er fastsat efter de fysisk-kemiske
parametre er grundlaget for VMP1, VMP2, VMP3,  Grøn Vækst,
randzoner, efterafgrøder og grundlaget for Vandplanerne ikke
eksisterende.

Derfor er det op til myndighederne, at udarbejde et fagligt og
juridisk korrekt fundament for de implicerede parter i forhold til
det danske vandmiljø. 
 

Bæredygtigt Landbrug ønsker at landbruget undgår at
gentage tidligere fejl

Fejlene danner grundlag for de mange reguleringer, som danske
landmænd er udsat for den dag i dag. Det er menneskeligt at fejle.
Men det er dumt at gentage fejl.

Vi ønsker ikke at dvæle ved fortidens synder, men vi ønsker at
landbrugets ledelse tager afstand til de fejl og ulovligheder, der
i dag er baggrund for landbruget svære økonomiske situation.

Fortidens synder kan ikke rettes, men vi ønsker at alle
landbrugsorganisationer tager afstand til de fejl og ulovlige
regler som f.eks. efterafgrøder, kvælstofkvoter, randzoner og
manglende vandløbsvedligeholdelse, der i dag danner baggrund for
landbrugets svære økonomiske situation.

Derfor ønsker vi, at man i landbrugets ledelse tager afstand til
de tidligere fejl, og at fremtidig lovgivning tager udgangspunkt i
fakta og lovlige regler. 

 Nu må det være slut med hemmelige forhandlinger, der
bygger på et ulovligt grundlag.

Bør Danske landmænd ikke have en juridisk og faglig korrekt
behandling?

Landbrugets rammevilkår skal bygge på et fagligt dokumenteret
grundlag. Fakta kan ikke forhandles.

Bæredygtigt Landbrug forlanger derfor følgende:

1. At der ikke forhandles på baggrund af et ulovligt
grundlag.

2. Bæredygtigt Landbrug vil tages med på alle landbrugspolitiske
beslutninger fremover.

Den 17. januar vil der blive afholdt møde i Agerskov, hvor
yderligere dokumentation vil blive fremlagt.

 

Med Venlig Hilsen

Flemming Fuglede Jørgensen

Formand Bæredygtigt Landbrug

Klik
her for at hente brevet som pdf-fil

Scroll to Top