Vandstanden i danske vandløb er steget markant

Vandspejlet i Værebro Å og Rye Å er steget med mere end en halv meter de seneste 30 år, det dokumenterer Bæredygtigt Landbrug, og foreningen opfordrer miljøministeren til at handle nu, for forsumpningen af Danmark er begyndt for længe siden.

Bæredygtigt Landbrug har fået adgang til et omfattende
datamateriale fra Danmarks Miljøportal, der er et partnerskab
mellem Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner
og Den Digitale Taskforce. Her har man i 30 år målt vandstanden i
de danske vandløb. Ved en stikprøveundersøgelse af ændringen i
vandstanden i to danske vandløb i henholdsvis Nordsjælland og
Nordjylland viser undersøgelsen, at vandstanden i Værebro Å er
steget med 70 centimeter i sommer- og efterårsmånederne fra 1982
til 2010, og i Rye Å har stigningen været på 50 centimeter fra 1990
til 2010. En udvikling, som ifølge direktør i Bæredygtigt Landbrug,
Vagn Lundsteen, betyder, at forsumpningen af det danske
landbrugsland startede for længe siden.

Vandstand Værebro Å

Ryå graf jpg

Værebro Å afvander store dele af hovedstadsområdet, og
lodsejerne langs åen har lidt store tab som følge af massive
oversvømmelser, og det kommer ikke som en overraskelse, når man ud
fra Miljøministeriets talmateriale kan udlede, at der er sket en
generel vandstandsstigning i åen på 70 centimeter i sommer og
efterårsmånederne over de seneste tre årtier. Og ifølge Vagn
Lundsteen er det netop i disse måneder, at vandstandsstigningen gør
størst skade på afgrøderne.

“Når vandet i Værebro Å stiger med 70 centimeter medfører det
store oversvømmelser på de tilstødende arealer, men det helt store
problem, er de skader, man ikke umiddelbart kan se. Den højere
vandstand i vandløbene betyder, at drænene i årevis har stået under
vand, hvilket medfører, at drænrørene stopper til af slam og
mudder. Konsekvensen er, at store arealer allerede er forsumpet, og
at jorden dermed i vidt omfang allerede har mistet sin
dyrkningsværdi”, siger Vagn Lundsteen.

 

Vandstandsstigninger er et nationalt
problem

Traktor forsumpning
Bæredygtigt Landbrug havde i efteråret 2012 fået mange
henvendelser fra nordjyske landmænd, som havde store problemer med
overhovedet at arbejde på markerne fordi vandet stod højt op i
dyrkningslaget af jorden, og derfor valgte foreningen at chartre et
privatfly for at dokumentere, hvor galt det står til på de
lavtliggende jorde nord for Limfjorden. Og omfanget af problemerne
viste sig hurtigt at være langt større, end Vagn Lundsteen havde
frygtet.

“Bæredygtigt Landbrug overfløj systematisk limfjordsoplandet i
oktober 2012, og oplevelsen var skræmmende. På langt størstedelen
af markerne nord for fjorden stod der blankt vand på store arealer,
og det er en klar indikation af, at forsumpningen allerede er i
gang. Vi så brede bælter af jord, som ikke blev dyrket i nærheden
af vandløbene og sprøjtesporene var fyldt med vand. Så højt stod
vandet på markerne. Et enkelt sted så vi en landmand bakke med
såmaskinen, da halvdelen af marken ikke kunne dyrkes på grund af
den høje vandstand. Det var et frygteligt syn”, siger Vagn
Lundsteen, som selv tog billeder fra flyet for at dokumentere
forsumpningens omfang.

I Rye Å, der afvander store oplande i Vendsyssel, viser
målingerne fra Miljøministeriet, at vandstanden er steget med 50
centimeter i sommer og efterårsmånederne siden 1990, og i det
lavtliggende flade nordjyske landbrugsland er det en katastrofe, da
selv den mindste stigning over drænudløbene her giver forsumpning
langt ind på dyrkningsarealerne, og Vagn Lundsteen mener, det er på
høje tid, at miljøministeren gør noget ved problemet.

“Den manglende vandløbsvedligeholdelse igennem de seneste 20 år
er allerede nu skyld i, at store frugtbare landbrugsarealer er i
færd med at blive omdannet til varige sumpområder uden
produktionsmæssig værdi. Så når miljøministeren udtaler, at hun
ikke ønsker, at vandplanerne skal oversvømme landbrugsområder, så
må hun sætte handling bag ordene, inden det er for sent”, lyder
opfordringen fra Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top