Landbruget ikke nævnt i Vækstpakke DK

Hvorfor vælger regeringen at se bort fra landbrugets enorme vækstmuligheder, spørger Vagn Lundsteen efter Vækstpakke DK blev præsenteret den 26. februar.

Hos Bæredygtigt Landbrug er man skeptiske over for regeringens
vækstplan for virksomhederne i Danmark, da det øjensynligt ikke er
gået op for regeringen, hvor meget landbruget bidrager til den
danske husholdningskasse.

“Det er skræmmende, at man helt har overset en af de
væsentligste aktører i forbindelse med vækst-satsningen,” siger
direktør i Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen oven på
præsentationen af ‘Vækstpakke DK’. Vagn Lundsteen er forundret
over, at man fra regeringens side ikke ønsker at benytte sig af de
enorme vækstmuligheder, der findes i landbruget.

Landbruget som vækstmotor på landet

Vagn december 2012 blitz

“Hvorfor lemper man ikke byrderne for det erhverv, der uden
sammenligning bidrager til den største nettoeksport. At lette
miljøafgifter for landbrugserhvervet, så de kommer på niveau med
konkurrenternes, vil ikke koste staten penge. Tværtimod, så vil det
omgående bidrage med vækst, arbejdspladser og skattekroner i
landkommunerne,” lyder det fra Vagn Lundsteen.

Ifølge direktøren for Bæredygtigt Landbrug er rent danske
afgifter som pesticidafgiften og de tunge jordskatter direkte med
til at forringe konkurrenceevnen over for udlandet, og her kunne
regeringen have givet landkommunerne en tiltrængt hånd med en
afgiftslempelse.

“Letter man de landbrugsspecifikke afgifter vil det øge
primærlandbrugets indtjening markant, og samtidig vil det skabe
vækst og arbejdspladser i landkommunerne. Her taler vi ikke blot om
arbejdspladser på slagterier og i staldene, for når der er penge i
landbruget, viser historien, at der skal bruges masser af
arbejdskraft til at bygge nye stalde og renovere de
produktionsfaciliteter, der har været forsømt under krisen. Den
nuværende situation forarmer landkommunerne og lukker lokale
pengeinstitutter og arbejdspladser på stribe”, lyder den skarpe
udmelding fra Vagn Lundsteen.

Ingen produktion uden råvarer

Hos Bæredygtigt Landbrug deler man således ikke fødevareminister
Mette Gjerksovs (S) optimistiske udmelding omkring vækstpakken, som
ministeren mener vil give fødevarebranchen “et ordentligt økonomisk
skub” samtidig med at den vil skabe job i fødevarebranchen og
forbedre konkurrenceevnen.

“Vækstpakke DK gør ikke noget godt for landbrugets
konkurrenceevne. Og hvad hjælper det, at gavne
eksportvirksomhederne på fødevareområdet, hvis de der producerer
råvarerne har lukket produktionen,” slutter Vagn Lundsteen.

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs udregninger kan landbruget skabe
30.000 nye arbejdspladser, 30 procent vækst og sikre 30 milliarder
kroner i plus på betalingsbalancen, hvis blot danske landmænd får
mulighed for at konkurrere på lige vilkår med landbruget i de
lande, vi normalt sammenligner os med.


Kilde: Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af
erhvervet?

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top