Spildevand i det åbne land: Hvilken løsning skal jeg vælge?

Med vandplanerne fra december 2011 blev det påbudt 46.000 hus- og sommerhusejere i det åbne land at anlægge nye løsninger for spildevand. Men det kan være svært at beslutte, hvilken løsning der passer lige netop dig? Miljøingeniør Bettina Simonsen fra Biokube giver her en anbefaling.

Spildevandsløsninger i det åbn land kan foregå som en tilkobling
til det offentlige spildevandsnet eller en privat løsning, hvor
spildevandet renses på den enkelte matrikel ved hjælp af enten et
nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, pile- eller sandfilteranlæg.
Bæredygtigt Landbrug har bedt miljøingeniør Bettina Simonsen
vurdere, hvilken løsning der bedst klarer opgaven.

Miljøingeniør Bettina Simonsen

-Hvad ville du foretrække, hvis du selv skulle vælge en
løsning?

“Hvis jeg skulle lave prioriteret liste, så ville jeg i hvert
tilfælde vælge noget, hvor man kan måle effekten. Pilerens er godt,
for der er ikke udløb fra den, og det er en stor forskel i forhold
til nedsivningsanlæg. Minirens er også godt, for der er jo et
lovkrav om at der udtages en vandprøve af udløbet om året. 
Derfor kan alle se, hvordan de renser og yder. Med hensyn til
sandfilter og beplantede filtre, så er der et udløb, men der er
ikke krav til, at der bliver målt. Og så kan man jo ikke være
sikker på hvilken effekt der er,” siger Bettina Simonsen.

 – Er pilerens godt?

“Ja, fordi det er et lukket system uden udløb. Det har dog andre
udfordringer med den ekstremregn vi får. Vandet fordamper ikke i
løbet af vinteren, så de står med meget vand i anlægget om
vinteren. Så de skal dimensioneres og etableres korrekt, ellers
risikerer man, at vandet flyder over. Det gør, at de fylder rigtigt
meget, og så giver de heller ikke vand til naturområder.”

Pil

– Hvad mener du om nedsivningsanlæg?
“Jeg ville ikke vælge et nedsivningsanlæg, for der er ingen
kontrol, og du kan ikke dokumentere din udledning. Derudover ville
jeg være bekymret for jord- og grundvandsforureningen.”

– Hvad er fordele og ulemper ved pilerens og minirenseanlæg?

“Minirenseanlæg er en efterligning af de store anlæg i byen, og
der er jo en grund til, man aktivt ilter vandet i renseanlæg. De er
de mest effektive. Pilerens er lidt dyrere i etablering, det kræver
et stort areal, og der går to år før rødderne er etableret, så de
rigtigt kan optage vandet. Dertil skal man luge mellem pilene i
starten og passe på med, hvad man kommer i kloakken, så pilen ikke
tager skade. Til gengæld er pilerens et lukket kar uden afløb, og
der er ikke krav om servicekontrakt lige som med minirenseanlægget,
hvor man skal tegne kontrakt om kontrol og tage vandprøver en gang
om året. Det har man ikke med de andre renseløsninger, og det gør
minirenseanlæg en smule dyrere i drift.”

Minirenseanlæg ved vandmiljø

– Du rådgiver selv om minirenseanlæg, kan du fortælle, hvordan
det fungerer?
Minirenseanlægget er en efterligning af de store kommunale
renseanlæg i byerne. Foran har man en bundfældningstank, hvor de
grove partikler bliver holdt tilbage. Og selve vandet løber så i
renseanlægget, hvor der danner sig bakterier, der nedbryder den
forurening, der er i spildevandet. Bakterierne sidder på såkaldte
bioblokke og lever af den forurening, der er i spildevandet. Og
det, de bruger for at kunne nedbryde stofferne, det er ilt. Og det
sørger man for, de får ved, at der sidder luftblæser i
renseanlægget, der puster luft ind i vandet og dermed sikrer, at
bakterierne har det godt, at de trives og dermed kan nedbryde
forureningen. Og det rensede vand, kan så løbe ud i overfladevand
eller til nedsivning bagefter. Partiklerne, som kommer ud af
vandet, dem fører man tilbage til bundfældningstanken, og den
tømmer kommunen en gang om året. 

– Hvad koster anlæggene?
Det koster omkring 60.000 kroner for et minirenseanlæg, der er
gravet ned med bundfældningstank foran. Og jeg vil tro, det koster
godt 40.000 kroner at etablere et nedsivningsanlæg.

Fakta om
spildevand i det åbne land


Miljøingeniør: Central spildevandsrensning koster samfundet
dyrt 

Af Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top