Vagn Lundsteen: 300.000 vil sulte som følge af randzonerne

Global fødevarekrise og verden sulter – i Danmark begrænser vi produktionen. Hvad er det for en egoisme, vi lægger for dagen i Danmark, spørger Vagn Lundsteen.

USA oplever den værste tørke i 50 år og vores klode rammes af
den ene naturkatastrofe efter den anden, det ene sted tørrer
afgrøderne ud og står visne tilbage, andre steder skyller store
regnmængder afgrøder og jord i floder og havet. Konsekvens:
Udbuddet af fødevarer falder og priserne stiger.

Det rammer de fattigste lande, hvor det at spise sig mæt hver
dag, er en luksus, der kun er de færreste forundt. Dernæst rammer
det store befolkningsgrupper, der må bruge en endnu større del af
husholdningsbudgettet på fødevarer.

Imens tager vi i Danmark os den luksus at tage et areal på
Bornholms størrelse ud af dyrkning. 

Randzoner langs alle vandløb og søer i Danmark, som
Fødevareministeren i øvrigt har lovet fri adgang til, kunne i
stedet brødføde 300.000 mennesker. 

Regnestykket er simpelt: En hektar dansk landbrugsjord
producerer mad til seks mennesker. Fødevareministeren har sagt, at
der skal udlægges 50.000 hektar randzoner. Ganger man 50.000 med
seks får man 300.000 – eller så mange mennesker, som der ville være
mad til, hvis man dyrkede randzonernes areal.

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt
Landbrug

Scroll to Top