Randzonekompensation er stadig slet ikke sandsynlig

Tilbagevirkende kompensation kræver tilbagevirkende vandplaner, fastslår EU-Kommissionen. Og vandplaner med tilbagevirkende kraft er ikke muligt, fastslår Bæredygtigt Landbrug

Hos Bæredygtigt Landbrug glæder vi os over, at det man siden ophævelsen af vandplanerne i december 2012 har fastholdt, nu bliver bekræftet af EU-Kommissionen.

I et brev til de danske myndigheder fremgår det, at der er en uadskillelig sammenhæng mellem vandplaner og randzonekompensation: Uden vandplaner ingen kompensation, fastslår Kommissionen i ydmygende vendinger overfor de danske myndigheder.

Det er således forkert, når myndighederne den 11. marts hævder, at Kommissionen har givetgrønt lystil randzonekompensation med tilbagevirkende kraft til den 1. september 2012.

Kommissionen opstiller i stedet en betingelse, som de danske myndigheder ikke vil kunne opfylde, nemlig at de nye vandplaner, som landbruget endnu ikke har set udkast til, kan indføres med tilbagevirkende kraft. Men det kan de naturligvis ikke, påpeger Bæredygtigt Landbrugs advokat.

Ikke med tilbagevirkende kraft
Vandplanerne, som indeholder krav om reduceret grødeskæring og mange andre indgribende og for landmanden bebyrdende forhold, kan naturligvis ikke indføres med tilbagevirkende kraft. Det fremgår af fast retspraksis både ved danske domstole og EU-Domstolen. Betingelsen kan derfor ikke opfyldes, og det er derfor direkte forkert at hævde, at Kommissionen giver grønt lys for noget som helst.

Kommissionen holder fast i, at der tidligst kan ske udbetaling fra det tidspunkt, hvor der foreligger gyldige vandplaner. Hvis kompensation skal udbetales med virkning fra 1. september 2012 kræver det, at vandplanerne kan tillægges tilbagevirkende kraft, og Kommissionen forholder sig slet ikke til, om dette overhovedet er muligt, men nøjes med at konstatere, at det er en betingelse.

“Deres foreslåede fremgangsmåde synes mulig [..] forudsat, at følgende betingelser er opfyldt, det vil sige, at de påtænkte vandplanerne faktisk kan vedtages med tilbagevirkende kraft, som beskrevet i Deres brev [..]”, står der i Kommissionens svarskrivelse til Danmark og fødevareminister Mette Gjerskov.

De danske myndigheder bruger i deres brev meget krudt på at overtale Kommissionen til at forstå, at de påtænkte vandplaner kan tillægges tilbagevirkende kraft. Man oplister faktisk hele otte grunde, men det gør ikke indtryk på Kommissionen, som overhovedet ikke forholder sig hertil. Man nøjes med at fastslå, at tilbagevirkende kompensation kræver tilbagevirkende vandplaner.

Vi er jo svære at ryste, men bliver dog en smule rystede over at se, at de danske myndigheder vil gå så vidt for at påtvinge vore medlemmer randzoner, at de vil argumentere for, at vandplaner, som endnu ikke kendes, og som er historisk byrdefulde, skal have tilbagevirkende kraft. Omvendt forstår vi også godt, at det tog myndighederne 14 dage fra de modtog Kommissionens brev til de offentliggjorde indholdet – der skal mere end almindelig kreativ tænkning til for at forstå Kommissionens skrivelse som “grønt lys”.

Af Vagn Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top