Tilbage til virkeligheden

Der blev sat navn på problemerne, der står i vejen for dansk landbrug, da Flemming Fuglede Jørgensen den 7. marts gik på talerstolen i Lillebæltshallerne i Middelfart for at aflægge formandens beretning i Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug. En beretning, Flemming Fuglede Jørgensen havde givet titlen ’Tilbage til virkeligheden.’

“Tilbage til virkeligheden, fordi
vi nu i mere end to årtier har bevæget os længere og længere væk
fra fakta, når det gælder landbrugs- og miljøpolitik. For at sige
det lige ud har den grønne bølge presset os landmænd og vores
erhverv ud i det rene nonsens, hvor den ene lov eller restriktion
afløser den anden, hvor formålet skulle være at forbedre miljøet,
men faktuelt ingen nævneværdig miljømæssig værdi har. Man tager sig
til hovedet og fatter ikke, hvordan det da kunne ende så
galt.”

Flemming Fuglede Jørgensen startede generalforsamlingen med at
slå fast, at hans organisation, der startede som en
protestbevægelse, langt fra er færdige med at stille lovgivere,
politikere og embedsfolk til ansvar for de tiltag, der har gjort
det umuligt for danske landmænd at bevare sin tidligere status som
verdens bedste. Både miljøministeren og fødevareministeren fik
hårde ord med på vejen, men Flemming Fuglede Jørgensen satte også
navne på embedsfolk og forskere, som han mener direkte er årsag
til, at Danmark sakker bagud i konkurrencen med konkurrenterne i
EU.

Særregler koster Danmark dyrt

Ifølge Flemming Fuglede Jørgensen har de danske særregler på
landbrugsområdet ført til en forarming af landbruget og hele den
danske nation, og det på trods af, at landbruget stod for
68,5 procent af nettovalutaindtjeningen i 2012. Ifølge
formanden kan landbruget ved at få regler som dem man har i
Tyskland sætte produktionen markant i vejret, og det på et
tidspunkt, hvor FN har anslået, at verden i 2030 har brug for 50
procent flere fødevarer, end der produceres i dag.

“Danmark ligger i verdens bedste landbrugsområde. Klimaet gør,
at vi for det mindste input får det største output. Flere end en
milliard mennesker sulter i verden, og derfor vil det være fatalt
at nedsætte landbrugsproduktionen. Tager man 1 hektar landbrugsjord
ud af drift i Danmark, skal den erstattes af 3-7 hektar natur et
andet sted i verden? Det vil da være fuldkomment tosset.”.

 

Stor opbakning fra medlemmerne

Generalforsamlingen var den fjerde i rækken, siden Bæredygtigt
Landbrug blev startet som protestforening i 2010, og ved slutningen
af 2012 lå medlemstallet på 4.080 medlemmer. Den store
medlemstilgang har sammen med en forhøjelse af kontingentet, som
blev besluttet på generalforsamlingen i 2012, da også betydet, at
den politiske forening fik en indtægt i 2012 på 11. millioner
kroner, der stammer fra kontingentbidrag og frivillige donationer
til de verserende retssager. Efter gennemgangen af regnskabet fra
2012 fremlagde direktør Vagn Lundsteen budgettet for det nye år, og
her var den tunge post igen retssagerne, som foreningen estimerer
alene vil beløbe sig til 4. millioner kroner i indeværende år, og
derudover forsikrede direktøren generalforsamlingen om, at
foreningen ufortrødent fortsætter arbejdet med at skabe ordentlige
rammevilkår og for at få stoltheden tilbage i dansk landbrug.

  

Vi er dem de andre ikke må lege med

Fra de små 200 fremmødte i salen var der bred opbakning til den
politiske linje, der blev ført i Bæredygtigt Landbrug, men Henning
Nielsen fra Bramminge gjorde forsamlingen opmærksom på, at dansk
landbrug er i krig med både politikerne, embedsvældet og Landbrug
& Fødevarer.

“Landbrug og fødevarer gør hvad de kan for at lægge sten i vejen
for Bæredygtigt Landbrug,” lød det da Henning Nielsen indtog
talerstolen, og han mente ikke, at foreningen har mange erklærede
venner ud over svine og mælkeproducenterne . Derfor mente Henning
Nielsen, at foreningen fremover skal afsynge Kim Larsens ‘Vi er
dem, de andre ikke må lege med’ som opstart til møderne i
foreningen.

“Vi overlever kun, hvis vi har nogle venner. Vi skal i
arbejdstøjet og finde venner. Jeg opfordrer jer til: sæt jer ned
hurtigst muligt efter generalforsamlingen og find jeres venner. Der
skal laves en strategi for, hvordan vi kommer til at sidde med ved
bordet, hvor der bestemmes,” lød det fra Henning Nielsen.

Den linje blev ikke støttet af Jens Peter Aggesen, som gerne så
en endnu hårdere linje fra foreningen.

“Skab mere kant og profil. Drøft og diskuter, hvor vi hører
til,” lød opfordringen fra den markante sønderjyde.

Erik Ugilt Hansen fortalte, at Bæredygtigt Landbrug har særdeles
god grund til at være stolte, af det man har opnået siden starten i
2010, og han mente at retorikken var passende – og vigtigst af alt,
så kan foreningen stå på mål for den førte politik.

“Berettigede skud har holdt vand. Det er fagligt og juridisk
korrekte oplysninger,” sagde Erik Ugilt Hansen, og advarede resten
af samfundet fra at afskrive landbruget som samarbejdspartner.

“Hvis man får held til at nedbryde landbruget, så er det først
det går galt i resten af samfundet.” Erik Ugilt Hansen opfordrede
til, at arrangere flere møder, så kollegerne kan blive klædt
fagligt på til udfordringerne.

 

Massiv kritik af Landbrug & Fødevarer fra
forsamlingen

“Fanden skulle stå i at betale en organisation for at modarbejde
mine interesser,” lød det fra Jens Hausbroe, som var en af flere,
som mente, det nu var på tide at tage det sidste skridt og helt
melde sig ud af Landbrug & Fødevarer. En opfordring der blev
bakket op af Johan Koed Jørgensen.

“Nu er man i en situation, at man er nødt til at melde sig ud af
Landbrug & Fødevarer,” lød opfordringen fra  Johan Koed
Jørgensen, men han var langt fra ene om at mene, at man skulle
opsige sine forpligtigelser til den store organisation og lave
private aftaler med konsulenter uden om den store organisation.
Svaret fra formand Flemming Fuglede Jørgensen var, at det var op
til den enkelte om man ville tage det store skridt, men han havde
selv gjort det, og rådgivningen var hverken blevet dyrere eller
dårligere af den grund.

Annemarie krogsgaard mente, at tonen fra Bæredygtigt Landbrug er
fin, og hun var også et af de medlemmer, som har meldt sig ud af
Landbrug & Fødevarer. Også fra Annemarie Krogsgaard var
opfordringen til de øvrige medlemmer, at de skulle melde sig ud, da
deres interesser ikke blev varetaget i “den anden
organisation.”

 

Opfordring til flere informationsmøder

Nordjyden Ulrik Lunden var med til at samle næsten 500 borgere
til stormøde i Skalborghallen den 1. marts. Det havde været en
fantastisk positiv oplevelse for de lokale ildsjæle, hvor både
pressen og de fremmødte fik en lærerig aften. Og han opfordrer
andre til at gøre det samme.

“Jeg vil meget gerne stærkt opfordre til at holde flere sådanne
møder. Få nu arrangeret noget rundt om i Danmark,” lød det fra
Ulrik Lunden, som gav Agerskovgruppen stor ros for at have vist
vejen for de andre regionale grupper.

Efter diskussionen gav foredragsholder Caroline Søborg Ahlefeldt
en opsang til salen, for selv om hun mente, at Bæredygtigt Landbrug
var på rette vej, når foreningen kræver at samfundet får respekt
for landbruget, så kræver det befolkningens hjerter, hvis man vil
have politikerne til at kæmpe landbrugets sag.

“I skal have fat i struben på den enkelte dansker og få ham i
tale. Landbruget som offer er ikke en god historie – landbruget som
helt, som dem der skal redde jeres fremtid, det er en god
historie,” lød opfordringen som afslutning på
generalforsamlingen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top