Vandplanerne øger vandpresset

Mens politikere på Christiansborg diskuterer hvorvidt forsumpning af landbrugsarealerne vil finde sted som følge af vandplanerne, fortæller landmand Hans Henrik Pørksen her om sine personlige erfaringer med dræning af landbrugsland – i Danmark såvel som i Tyskland.

Han er intet mindre end en
succeshistorie – landmand Hans Henrik Pørksen – der i mere end tyve
år har drevet landbrug i Danmark. Men for otte siden fik den danske
landmand nok; reglerne i moderlandet var blevet for stramme og
produktionsvilkårene næsten umulige at honorere. Derfor valgte den
driftige landmand at udvide sin danske produktion med yderligere
produktionen af afgrøder på 1.900 hektar samt 7.000 slagtesvin i
Tyskland, hvor opbakningen til erhvervet er langt større end den er
i Danmark.

“Jeg har altid godt kunne lide at være landmand, men i Danmark
er reglerne meget stramme, og det er meget mere bøvlet at være
landmand i Danmark end i Tyskland,” fortæller Hans Henrik Pørksen,
da Bæredygtigt Landbrug er taget på besøg på hans gård i byen
Wolgast i det tidligere Østtyskland.

Et af de steder hvor Hans Henrik Pørksen især kan mærke
forskellen på Danmark og Tyskland er, når det gælder dræning og
vandafledning.

I Danmark kan det være en udfordring af de større at få hele
høsten uskadt i hus efter perioder med meget nedbør. Flere års
nedsat vandløbsvedligeholdelse i de danske kommuner har sat sine
spor, og i de værst ramte områder kan vandet, i kølvandet på
perioder med meget regn, slet ikke komme væk. I stedet ophobes de
store vandmængder i de åer og vandløb, der i sin tid blev etableret
med det formål netop at lede vandet væk. Og når vandet i det
vandafledende å-system ikke kan komme væk, kan overskydende vand
fra marken heller ikke komme væk. Det giver ikke alene dårligere
afgrøder, men også risiko for forsumpning.

Situation med enormt vandpres har mere end én gang betydet, at
Hans Henrik Pørksen har haft marker under vand på sin danske
bedrift. I Tyskland har det aldrig været tilfældet. Her er
myndighederne nemlig forpligtet til at vedligeholde de åer og
vandløb, der skal lede vandet væk.

Klik
her for at se og høre mere om Hans Henrik Pørksens erfaringer med
både den tyske og den danske vandafledning.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top